Medi Ambient

Anàlisi: El PLACC identifica 7 riscos associats al canvi climàtic a Tiana

Un dels arbres caiguts pel temporal de vent d'aquests dies. Font: Ajuntament de Tiana. / martalopez

En línies generals, els escenaris climatològics apunten que hi haurà una menor quantitat de precipitació mitjana anual, un increment global de les temperatures i una major ocurrència de fenòmens extrems com pluges torrencials i onades de calor.

Marta  López | 23/01/2020 a les 16:14 0
 

El ple de gener va donar llum verda al Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic (PLACC) de Tiana. L’objectiu d’aquest pla és detectar aquells efectes derivats del canvi climàtic que afectaran el municipi i que ja es preveuen com a inevitables i proposar actuacions encaminades a fer front i adaptar-se davant d’aquestes adversitats.

I és que tal com s’explica al mateix PLACC, aquests efectes estan augmentant la probabilitat de fenòmens meteorològics extrems com ara onades de calor, sequeres i inundacions, així com canvis graduals en la temperatura i les precipitacions mitjanes; i Tiana no és una excepció.

Segons la versió provisional de la Declaració sobre l’estat del clima mundial l’any 2019 de l’Organització Meteorològica Mundial (OMM), els efectes del canvi climàtic es manifesten en forma de fenòmens meteorològics extrems i anòmals. Per exemple, les onades de calor i les inundacions que solien produir-se una vegada cada 100 anys, ara són cada vegada més freqüents.

En línies generals, els escenaris climatològics apunten que hi haurà una menor quantitat de precipitació mitjana anual, un increment global de les temperatures i una major ocurrència de fenòmens extrems com pluges torrencials i onades de calor. Així doncs, fenòmens com el temporal Gloria podrien passar d’excepcionals a ser una realitat habitual.

Davant d’aquesta situació, es despleguen dues estratègies diferents però complementàries: la mitigació d’aquests efectes i l’adaptació a les condicions futures. Per un impacte global, l’estratègia es defineix localment. Aquí és on entren, per un costat, el Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES), destinat a la mitigació; i el PLACC, destinat a l’adaptació.

Davant d’aquest escenari futur, a Tiana s’han identificat 7 riscos que varien entre una vulnerabilitat alta a una mitja-baixa. Un cop detectats i classificats, s’han definit 30 accions d’adaptació concretes que el municipi ha de desenvolupar en l’horitzó temporal 2030.

1. INCENDI FORESTAL

Tiana té un risc alt de patir un incendi forestal. Té una massa forestal extensa i contínua. El 60% del terme es classifica com superfície forestal i matollars (464 hectàrees en total). A més, es localitzen habitatges disseminats entre superfície boscosa.

2. INUNDACIONS

Tiana presenta riscs d’inundació associats a la xarxa de rieres que creuen el terme municipal. Les inundacions afecten sobretot a terres de conreus, i també suposen arrossegament de mobiliari urbà i problemes de mobilitat en episodis de forta pluja.

3. SEQUERES I ESCASSETAT D’AIGUA

Els elevats consums d’aigua al municipi estan estretament relacionats amb el tipus d’habitatge predominant al municipi amb habitatges unifamiliars, la majoria dels quals compten amb jardí propi i també amb piscina. Tiana compta amb un ric patrimoni hidrològic (basses, mines, aqüífer, pous i fonts) però la qualitat d’aquestes aigües és generalment baixa, i existeixen problemes de bombament de les aigües del freàtic.

4. SALUT

Algunes plagues identificades al municipi suposen un problema de salut per als seus habitants, com per exemple el mosquit tigre i la vespa velutina. A més, s’han identificat noves plagues com la mosca blanca i s’ha intensificat la presència de l’escarabat americà a la xarxa de clavegueram local.

5. PÈRDUA DE LA BIODIVERSITAT

Aquestes noves plagues poden tenir un impacte directe sobre els espais verds de la ciutat, el que podria suposar la pèrdua de la biodiversitat actual que té el municipi.

6. ONADES DE CALOR

Les persones grans i els nens són els principals grups de risc davant d’un episodi de calor, i les previsions apunten un creixement exponencial del percentatge de població de més de 65 anys en els pròxims anys.

7. VENTADES

Al municipi es detecten alguns problemes associats a ventades. Tenint en compte que Tiana té força arbrat, el seu manteniment i gestió es torna molt important per garantir la seguretat ciutadana i la mobilitat.

El cost de (no) actuar

El PLACC no només té en compte els riscos i les accions a desenvolupar, sinó que també fa un càlcul aproximat del cost que suposarà per a l’Ajuntament de Tiana dur a terme (o no) les 30 accions proposades. D’aquestes, 24 han de ser executades directament per l’ens públic. Així doncs, el cost total es trobaria al voltant dels 2 milions d’euros.

En el cas que no s’actuï durant el període d’execució del Pla (2019-2030), s’estima que els costos dels riscos derivats dels avenços del canvi climàtic, a Tiana, podrien moure’s entre 4 milions d’euros sota condicions climatològiques actuals, i al voltant d’uns 7,4 milions d’euros sota condicions d’accentuació dels impactes canvi climàtic.

Marta López
Marta  López