Ajuntament | Política

Crònica: Els pressupostos 2020 no aconsegueixen el suport de l’oposició

/ martalopez

Marta  López | 04/12/2019 a les 14:55 0
 

La proposta pels pressupostos del 2020 que ha presentat l’equip de govern al ple de desembre no ha aconseguit el suport de l’oposició. Els 7 vots en contra de Junts per Tiana i el PSC es van imposar als 6 a favor d’ERC i Junts per Catalunya.

Durant més d’una hora, els quatre grups municipals van defensar la seva postura i van justificar el seu suport o el seu rebuig a uns pressupostos que suposaven un augment del 2,78% respecte al del 2019 però que l’oposició va definir com a continuistes i poc realistes.

Els pressupostos

El regidor d’Hisenda, Jaume Darbra, va començar el torn de paraules explicant la part tècnica d’aquests pressupostos, destacant aquest increment del 2,78%:

 

També va explicar l’equilibri pressupostari que s’havia aconseguit entre ingressos i despeses i on s’havia vist reflectit l’increment pressupostari en ambdues:

 

Darbra va acabar la seva intervenció resumint els pressupostos com a responsables i transparents:

 

El no del PSC: reformulació cap al realisme

El portaveu del grup socialista, Albert Sales, va argumentar el seu no als pressupostos per diferents motius. El primer, la inexistència d’un Pla d’Actuació Municipal:

 

Un dels principals motius per votar en contra estava relacionat amb com s’havia produït l’augment dels ingressos, que per a ells no s’havia fet de manera realista. Segons Sales, no es podia dependre dels impostos volàtils:

 

Pel que fa a les despeses, els hagués agradat un compromís més ferm amb el canvi climàtic:

 

També han trobat a faltar que dins de la partida de promoció econòmica es doni més suport a l’emprenedoria:

 

Un altre motiu per la seva negativa és que no s’han presentat les relacions de lloc de treball, tal com van reclamar:

 

El portaveu del PSC va concloure demanant que els pressupostos es reformulessin cap al realisme i que tinguessin més en compte la transició energètica:

 

El no de Junts: pressupostos continuistes

El portaveu de Junts per Tiana, Isaac Salvatierra, també va argumentar de manera detallada el seu nou als pressupostos. En primer lloc, els va definir com a continuistes i plans, sense donar resposta al mandat del poble que va votar canvi:

 

Igual que el PSC, des de Junts també van dir que els 15.000 euros destinats per a les plaques fotovoltaiques era una inversió massa petita en polítiques verdes:

 

Pel que fa a les polítiques socials, creuen que s’haurien d’haver fet més. Per exemple, fent front a l’envelliment de la població, mitjançant l’IBI social o un increment en els ajuts socials:

 

Pel que fa a la igualtat, des de l’agrupació pensen que els pressupostos s’haurien d’haver fet amb perspectiva de gènere:

 

Pel que fa a la cultura, diuen que l’equip de govern no té un model cultural definit i que existeix una descompensació en la inversió d’actes culturals:

 

També creuen que s’hauria d’haver fet més en temes com la seguretat i l’accessibilitat:

 

El portaveu de Junts va concloure dient que no coneixien els objectius d’aquest govern i que eren “uns pressupostos continuistes que no il·lusionaven a ningú”:

 

La resposta de l’equip de govern

El portaveu d’ERC, Àlex Robles, va considerar el no de l’oposició com una oportunitat perduda:

 

L’alcaldessa, Marta Martorell, va respondre punt per punt els motius pels quals tant el PSC com Junts votaven no als pressupostos. Abans, però, va voler començar la seva intervenció explicant una petita cronologia dels fets des del setembre, quan es van aprovar els pressupostos del 2019, fins ara:

 

Martorell també va lamentar que les aportacions dels dos grups municipals no les haguessin presentat abans per poder millorar el pressupost, destacant que des de l’equip de govern sempre s’havia tingut la mà estesa:

 

Sobre el perquè encara no havien presentat el Pla d’Actuació Municipal, l’alcaldessa va dir que ja estava treballat, però que volia que comptés amb participació ciutadana:

 

També es va voler defensar davant de les acusacions tant del PSC com de Junts de no tenir definit un model de poble per Tiana:

 

Sobre la definició dels pressupostos com a continuistes per part de Junts, Martorell va respondre que el 93% de la despesa ja venia marcada pels contractes establerts, però que han volgut virar el 7% restant:

 

Pel que fa a la poca inversió en polítiques verdes, Martorell va dir que estaven limitats per finançar-les amb recursos propis i que buscarien la subvenció de l’AMB per aconseguir més diners:

 

Pel que fa al Pla Local de Seguretat, va explicar que no s’havia creat una partida pròpia perquè s’estava buscant que el desenvolupés la Diputació de Barcelona:

 

Pel que fa a les polítiques socials, l’alcaldessa va respondre a Junts dient que els ajuts socials s’havien ampliat al setembre i que no s’havia tingut en compte el 0,7% destinat a solidaritat, que també suposava un viratge social:

 

A més, la regidora de Serveis Socials, Marta Guàrdia, va afegir que des de l’equip de govern s’estava treballant en política social:

 

Pel que fa a l’accessibilitat, l’alcaldessa va respondre que estan limitats pel poc marge que tenen per invertir més enllà del romanent líquid de tresoreria:

 

Per acabar, l’alcaldessa va dir que no s’havia tingut en compte la transparència per part de l’equip de govern durant tot el procés de creació dels pressupostos:

 

El portaveu de Junts per Catalunya Tiana, Mateu Hernández, va demanar al portaveu de Junts per Tiana que li expliqués com afegiria totes les mesures que proposaven amb el poc marge que hi havia:

 

L’ampliació de l’Institut

L’ampliació de l’Institut per encabir-hi el batxillerat era el projecte destacat dels pressupostos per aquest 2020. És per això que l’oposició va voler deixar clar que, encara que votessin en contra dels pressupostos, donaven suport al projecte de l’Institut. Sales va dir que seria una irresponsabilitat política no tirar-lo endavant:

 

A més, el portaveu del PSC considerava que 120.000 euros eren molts per redactar un projecte:

 

Sales va acabar la seva intervenció anunciant que el grup municipal es reuniria aquest dimecres amb el grup parlamentari per aconseguir que sigui la Generalitat qui cobreixi el cost de l’ampliació:

 

Una idea amb la qual el portaveu de Junts per Tiana, Isaac Salvatierra, també hi estava d’acord:

 

Igual que els socialistes, també van voler aclarir que el seu no als pressupostos no impediria que es desenvolupés aquest projecte:

 

A més, Salvatierra va dir a l’equip de govern que no posessin tota la responsabilitat a l’oposició de tirar o no endavant l’ampliació de l’Institut:

 

Per últim, el portaveu de l’agrupació d’electors va demanar que es convoqués un Consell Escolar Municipal per debatre aquest assumpte:

 

L’alcaldessa, Marta Martorell, va explicar que han estat treballant per aconseguir finançar el projecte sense dependre de l’endeutament:

 

Martorell va valorar positivament que el grup municipal socialista estigués treballant per aconseguir que la Generalitat financi el projecte:

 

El regidor d’Urbanisme, Mateu Hernández, va explicar que fins i tot van valorar fer el projecte i l’obra a la vegada:

 

Finalment, aconseguiran tirar endavant l’ampliació sense necessitat d’endeutar-se:

 

A més, estan demanant a l`Àrea Metropolitana de Barcelona que s’encarreguin d’escriure el projecte:

 

El batxillerat està previst que arribi a l’Institut Tiana el curs escolar vinent. Mentre es construeix l’ampliació, s’impartiran les primeres classes en uns mòduls col·locats de manera temporal mentre es constitueix l’edifici definitiu.

Marta López
Marta  López