Institut de Secundària

El ple aprova una modificació de crèdit per finançar l’ampliació de l’Institut amb el romanent del 2019

Imatge virtual de l'ampliació de l'Institut Tiana. / martalopez

El conveni amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona recollia que la part que li pertocava a l'Ajuntament es finançaria amb el romanent líquid de tresoreria del pressupost del 2020, però la crisi causada per la Covid-19 genera dubtes sobre quin serà el resultat final de la liquidació pressupostària del 2020.

Marta  López | 04/11/2020 a les 13:02 0
 

L’ampliació de l’Institut va tornar a ser un dels temes centrals del ple de novembre. Aquest cop, la proposta d’acord volia tirar endavant una modificació de crèdit al pressupost municipal per tal que l’aportació econòmica que ha de fer l’Ajuntament de Tiana provingui del romanent de tresoreria per a despeses generals derivat de la liquidació del pressupost del 2019.

Tal com es va formalitzar al conveni de col·laboració amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, aprovat durant el ple de maig, l’Ajuntament de Tiana es va comprometre a aportar 1.722.797,01 euros al finançament de la redacció del projecte i l’execució i direcció de les obres d’ampliació.

Segons recull l’escrit de la proposta d’acord, en aquest conveni es va establir que el consistori començaria a fer front a la seva aportació durant el primer trimestre de 2021 i seria finançada amb el romanent líquid de tresoreria del pressupost del 2020. Ara, la situació és diferent: la crisi causada per la Covid-19 “genera dubtes sobre quin serà el resultat final de la liquidació pressupostària del 2020.”

Aquesta nova casuística, juntament amb l’acord del govern central de suspendre la regla de despesa pels anys 2020 i 2021, han fet que s’arribi a aquesta nova solució. Aquest acord, però, està pendent de publicació. Això vol dir que, si finalment no es publica, aquesta decisió deixarà de tenir validesa.

Aquesta proposta d’acord, que es va aprovar amb el vot positiu dels tres grups municipals de l’equip de govern i l’abstenció de Junts per Tiana, es complementa amb la que es va aprovar per unanimitat el passat ple de setembre.

En aquella ocasió, tots els grups municipals van votar per signar un nou conveni amb la Generalitat pel finançament de l’ampliació on es reculli el compromís de la institució de fer-se càrrec de totes les despeses que comporti la construcció de l’edifici, establint un calendari de retorn dels imports que el municipi hi destini.

Aquesta lluita per fer que la Generalitat s’encarregui d’un finançament que és competència seva va ser el motiu que va donar el portaveu de Junts per Tiana per justificar la seva abstenció. Isaac Salvatierra va dir que es resistien “a acceptar el pla B”:

 

Salvatierra va afegir que “s’havia tirat la tovallola massa ràpid”:

 

L’alcaldessa de Tiana, Marta Martorell, ho va negar i va recordar les reunions que s’han mantingut amb el conseller i el delegat territorial:

 

Els portaveus de Junts per Catalunya Tiana, Mateu Hernández, i d’Esquerra Tiana, Jaume Darbra, van justificar el seu suport perquè així es podia assegurar el finançament sense crear tensió a tresoreria i per poder començar a pagar les factures a partir del 2021, tal com es van comprometre:

 

El portaveu dels Socialistes de Tiana, Albert Sales, va voler agrair la feina dels serveis tècnics de l’Ajuntament per aconseguir aquesta solució:

 

El projecte d’ampliació de l’Institut de Tiana, elaborat pels serveis tècnics municipals, consta de dues plantes: una planta baixa on es disposa el nou vestíbul i la cantina i una planta primera, que es connectarà amb l’edifici ja existent. El pressupost net de la licitació que l’AMB va fer pública al juliol és d’1.948.797,43 euros, que puja a 2.358.044,89 amb l’IVA inclòs.

Marta López
Marta  López