Ajuntament

El ple de gener aprova les bases de les subvencions per ajudar a pagar l’IBI

S’ha aprovat mantenir per al 2019 les actuals bases, aprovades i modificades durant l’any 2017. / Alexia Guilera

També s'ha ampliat el contracte de serveis de neteja de les dependències municipals a les tres sales del Casal i l'augment del 2,3% les tarifes de la residència Sant Cebrià.

Marta  López | 09/01/2019 a les 18:05 0
 

El ple d’aquest mes de gener ha aprovat les tres propostes d’acord previstes a l’ordre del dia. Aquest cop, però, totes no s’han aprovat per unanimitat.

La única que ha tingut un consens ha sigut la primera proposta, que preveia l’aprovació de les bases reguladores de l’atorgament de les subvencions per ajudar a pagar l’IBI a persones en una situació econòmica desfavorida i amb càrregues familiars.

S’ha aprovat mantenir per al 2019 les actuals bases, aprovades i modificades durant l’any 2017; i iniciar la primera convocatòria de subvencions amb un import màxim de 10.000 euros a atorgar i, en el cas que no s’esgotessin aquests 10.000 euros, realitzar fins a un màxim de tres convocatòries.

Les altres dues han estat aprovades per tots els grups municipals excepte per la CUP Tiana. La primera volia l’ampliació del contracte de serveis de neteja de les dependències municipals amb l’empresa Multiserveis Ndavant S.L. després de la jubilació de la Carmen Jaime, treballadora municipal encarregada de netejar les tres sales del Casal (Sala Albéniz, Sala Sant Jordi i Sala d’exposicions).

Tal com es preveia durant el procés d’adjudicació, que es va tancar el maig del 2018 escollint l’empresa Multiseveis Ndavant S.L., produïda la seva jubilació aquests tres espais passen a ser responsabilitat seva.

La segona demanava l’augment del 2,3% de les tarifes de la residència Sant Cebrià segons l’IPC, amb una vigència fins al 31 de desembre del 2019, a petició de l’empresa concessionària, que donava els següents arguments per justificar-ho:

 

L’argument del portaveu de la CUP, Salva Bosch, per no donar suport a aquestes dues iniciatives és que volen una gestió pública dels serveis públics, i no externalitzar-lo a tercers:

 

Amb l’aprovació de l’augment de les tarifes, però, el tema no s’acaba. S’obrirà una comissió de seguiment per solucionar entre tots els grups municipals els problemes que planteja la concessionària. Tots els portaveus van mostrar la seva predisposició a participar-hi i intentar buscar una solució:

 

En el ple d’aquest dimarts, la regidora Marta Guàrdia va participar per primer cop, després de la seva sortida del grup municipal d’ERC, com a regidora no adscrita.

Marta López
Marta  López