Mobilitat

L’adaptació del patinet elèctric dins de la mobilitat sostenible

L'AMB i l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) han presentat un estudi sobre l'evolució dels vehicles de mobilitat personal (VMP) que identifica els possibles canvis en les pautes de mobilitat degut a l'increment d'ús d'aquests vehicles i recull un seguit de propostes per millorar-ne el creixement.

Marta  López | 02/03/2021 a les 17:08 0
 

L’AMB i l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) han presentat aquest dimarts 2 de març l’estudi sobre l’evolució dels vehicles de mobilitat personal (VMP) en la mobilitat metropolitana. L’informe identifica els possibles canvis en les pautes de mobilitat, defineix el perfil d’usuari i recull un seguit de propostes per millorar-ne el creixement, entre altres aspectes.

Una de les dades més destacades que recull l’estudi, sorgida de l’Enquesta de mobilitat en dia feiner (EMEF 2017- 2019), és que l’ús dels VMP s’ha multiplicat per 4 en només 3 anys. En números, això es tradueix en passar de 10.000 desplaçaments diaris l’any 2017 a 40.000 l’any 2019.

A més, l’enquesta també mostra com prop de 118.000 persones són usuàries ocasionals o habituals del patinet, segway o altres vehicles de mobilitat personal. D’aquests, el 54% el fa servir per desplaçar-se per motius de feina o estudis, mentre que un 46% ho fa per motius personals. Segons l’estudi, aproximadament la meitat de les persones que fan servir patinet elèctric tenen entre 30 i 44 anys i són majoritàriament homes.

L’estudi també destaca com, tot i els passos importants que s’han fet en els darrers anys, la normativa sobre vehicles de mobilitat personal continua sent “excessivament confosa”. És per això que, segons ha explicat el vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’AMB, Antoni Poveda, “des de l’AMB seguirem impulsant l’homogeneïtzació de les ordenances municipals per assolir una mateixa normativa de circulació”.

Recordem que, el passat 2 de gener, va entrar en vigor la nova normativa d’àmbit estatal, que passa a considerar als VMP com a vehicles amb caràcter general i els seus conductors estan obligats a complir les normes de circulació.

L’informe també subratlla els principals avantatges i inconvenients d’aquests vehicles perquè, depenent de com es facin servir, poden suposar o bé un incentiu o una amenaça per la mobilitat sostenible.

Per últim, l’estudi finalitza amb unes propostes de millora que engloben des de l’esmentada homogeneïtzació de les ordenances municipals i la informació i l’educació de la ciutadania sobre la normativa, fins a l’impuls de mesures de pacificació de trànsit per millorar l’encaix dels VMP i la redistribució de l’espai viari en detriment del vehicle privat de motor.

Marta López
Marta  López