Ajuntament

Oberta la convocatòria de subvencions a l’IBI fins a l’11 de juliol

/ Alexia Guilera

Aquests ajuts van dirigits a persones amb una situació econòmica desfavorida i amb càrregues familiars.

Marta  López | 17/06/2020 a les 11:41 0
 

L’Ajuntament de Tiana ha obert la convocatòria de subvencions a l’Impost de Béns Immobles (IBI) per l’any 2020. Aquests ajuts van dirigits a persones amb una situació econòmica desfavorida i amb càrregues familiars.

La partida destinada a aquestes subvencions és de 10.000 euros. En cas de no esgotar-se en aquesta primera convocatòria, es podran dictar com a màxim tres successives resolucions de procediment de selecció.

Tal com s’explica a les bases de la convocatòria, l’ajut consisteix en l’atorgament d’una quantitat entre el 60% i el 80% de la quota líquida de l’IBI corresponent, exclusivament, a la finca del domicili habitual. L’import màxim de la subvenció és de 500 euros per sol·licitant, tot i que es podria veure disminuït si es presentés un nombre de sol·licituds que superés la quantitat prevista a la partida pressupostària.

Per sol·licitar aquest ajut cal complir una sèrie de requisits especificats a les bases de la convocatòria, com estar empadronat a Tiana abans del dia 1 del mes de gener; ser propietari, llogater o usufructuari de l’habitatge habitual i que el conjunt dels seus ingressos bruts i els de la resta de persones que conviuen amb el sol·licitant no superin aquestes xifres:

Les persones que compleixin aquests requisits hauran de presentar com a màxim fins a l’11 de juliol una sol·licitud, juntament amb la documentació necessària, en el Registre General de l’Ajuntament de Tiana.

Marta López
Marta  López