Habitatge

L’Ajuntament inicia el procés d’adjudicació dels pisos de lloguer dels Vessants II

/ martalopez

Per poder optar a un d’aquests pisos cal estar empadronat a Tiana, amb una antiguitat mínima continuada de tres anys anteriors a la data d’inici del procediment d’adjudicació, i estar inscrit al Registre de Sol·licitants d’Habitatges de Protecció Oficial de Catalunya.

Marta  López | 09/03/2022 a les 10:47 0
 

El ple municipal del mes de desembre va aprovar les bases d’accés als habitatges de lloguer dels Vessants II i el ple de març va donar llum verda als preus d’aquests pisos i les corresponents places d’aparcament.

Ara, l‘Ajuntament de Tiana ha iniciat el procés per a l’adjudicació dels 17 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer disponibles i, opcionalment, es podrà optar a la plaça d’aparcament. El lloguer serà de, com a màxim, set anys.

Per poder optar a un d’aquests pisos cal estar empadronat a Tiana, amb una antiguitat mínima continuada de tres anys anteriors a la data d’inici del procediment d’adjudicació, i estar inscrit al Registre de Sol·licitants d’Habitatges de Protecció Oficial de Catalunya.

Els inscrits que compleixen aquests criteris es distribuiran en 3 llistes. La Llista A estarà formada per les unitats de convivència que tinguin uns ingressos anuals inferiors a 32.000 euros.

La Llista B inclourà a les unitats de convivència que superin aquesta xifra i tindrà un caràcter subsidiari, és a dir, només es tindrà en compte en cas que s’exhaureixin els participants de la Llista A i encara quedin pisos per adjudicar.

Per últim, la Llista C tindrà en compte a les persones que tinguin una condició legal de persona disminuïda amb mobilitat reduïda i necessitats d’habitatge adaptat, ja que un dels 17 pisos que s’adjudicaran ho és.

El consistori informa que durant les pròximes setmanes s’aprovaran les llistes provisionals i definitives de les persones amb dret a participar en el procés de selecció dels adjudicataris.

Marta López
Marta  López