Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

Certamens literaris per a totes les edats

S’apropa Sant Jordi i a Tiana ja estan en marxa dos premis literaris dirigits a nens, joves, adults i gent gran. Es tracta del 7è Certamen Literari de prosa i poesia de la Llar de Persones Grans i la XXXVI Mostra Literària de Tiana.

Certamen Literari

En la seva setena edició, el Certamen Literari que organitza el Casal de la Gent Gran va dirigit a totes les persones majors de 55 anys que resideixin a Tiana o bé estiguin vinculades amb la Llar. Els escrits, que poden ser en format prosa o poesia, s’han de presentar abans del 18 d’abril en persona a la Llar de Persones Grans o bé mitjançant el correu electrònic reverterop@diba.cat.

La temàtica i l’extensió són lliures. L’única cosa que es demana és que estiguin escrits a doble espai i per una sola cara, sense signar, amb títol i pseudònim. Un cop es presenti l’obra acabada, sigui presencial o per correu, s’haurà d’adjuntar o bé un sobre tancat o bé un arxiu Word, amb les dades personals (nom, adreça i telèfon).

L’acte de lliurament de premis tindrà lloc a la Llar el mateix 23 d’abril a dos quarts de sis de la tarda. S’atorgaran dos primers premis –un val per un dinar per a dues persones- i dos segons –un val per un aperitiu també per a dues persones-, un destinat a la categoria de poesia i l’altre de prosa. També es concediran 2 accèssits per a cada modalitat, consistents en lots de llibres.

XXXVI Mostra Literària de Tiana

Si el Certamen Literari està destinat a qualsevol persona major de 55 anys, per participar en la Mostra Literària només cal ser major de 6 anys, residir a Tiana o bé estudiar en una de les escoles del municipi, encara que no s’estigui empadronat. Els escrits, que també poden ser en format prosa o poesia, s’han de presentar a l’Ajuntament abans del 17 d’abril, en horari d’atenció al públic, juntament amb una còpia en format digital a mostraliterariatiana@gmail.com.

Els originals s’han de presentar impresos per quintuplicat dins d’un sobre tancat i, a l’exterior, sota el títol “Mostra literària de Tiana 2019”, indicar el títol, el pseudònim, la categoria i la modalitat. A l’interior, en un sobre tancat, s’ha d’incloure un document on figuri el nom i cognoms originals de l’autor juntament amb l’adreça, el telèfon, la data de naixement, el correu electrònic i una fotocòpia del DNI.

La Mostra Literària està dividida en categories segons les franges d’edat. Són: la categoria A (6 a 8 anys), la B (9 a 11), la C (12 a 14), la D (15 a 18) i la E (a partir de 19 anys). L’extensió màxima varia segons la categoria i la modalitat. La de la prosa dels grups A, B i C és de 5 fulls DINA-4; per la prosa dels grups D i E és de 15 fulls i per la poesia varia segons el format del poema.

El veredicte i lliurament de premis es farà el 18 de maig. Les categories A, B i C rebran com a premi un val regal de 50 euros, mentre que la resta rebrà un premi en metàl·lic de 100 euros per la D i 200 per la E.