Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

Convocada la VIII edició del Premi Memorial Agustí Vehí – Vila de Tiana

L’Associació En Negre, l’Ajuntament de Tiana i l’editorial Alrevés ja han convocat la vuitena edició del Premi Memorial Agustí Vehí-Vila de Tiana de novel·la negra. Aquest premi, que es lliura durant el decurs del Festival Tiana Negra, busca novel·les originals escrites en llengua catalana que s’adscriguin al gènere negre.

Els originals, que s’han de presentar per correu electrònic a l’adreça associacioennegre@gmail.com, han de tenir una extensió mínima de 110 pàgines i una màxima de 280, escrites a doble espai i amb font Times New Roman 12.

El correu ha d’anar acompanyat, a més del fitxer amb l’obra sense signar, d’un document amb la plica corresponent on s’especifiqui el nom complet, el correu electrònic, el telèfon, l’adreça i el DNI del participant. Hi ha temps fins a les 12 del migdia del 4 de desembre de 2020.

D’entre totes les obres presentades, el jurat escollirà un guanyador que obtindrà un total de 2.000 euros: 1.000 s’atorguen en el moment de la concessió del premi i els altres 1.000 corresponen a l’avançament de drets d’autor que es faran efectius en el moment de la publicació de la novel·la per part de l’editorial Alrevés a través de la col·lecció Crims.cat. Com en anys anteriors, la publicació està prevista per setembre d’aquell mateix any, aproximadament.

Tot i això, l’última edició del Premi Memorial Agustí-Vehí Vila de Tiana va quedar deserta. El jurat va justificar aquesta decisió, inèdita des del seu naixement, per un nivell insuficient pel que fa a les exigències del gènere, una manca de tensió narrativa i una escassa ambició literària de les 23 obres participants.