Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

El Maresme vol combatre el maltractament a les persones grans

Acaba de veure la llum la Guia Territorial del Maresme per a l’actuació contra els maltractaments a les persones grans. Ara, El Maresme és la tercera comarca de Catalunya que disposa d’aquest tipus de guia, que vol ser una eina que permeti els professionals que treballen i/o estan en contacte amb les persones grans detectar, avaluar i intervenir davant de sospites d’abús, negligència o vulneració de drets.

A la Guia es distingeixen dos espais on les persones grans poden patir maltractaments: el domèstic i l’institucional, i estableix dos protocols d’actuació diferenciats.

Però, què s’entén per maltractament a una persona gran? Segons la “Declaració de Toronto per a la prevenció global del maltractament de les persones grans” (2002) és “L’acció única o repetida, o la manca d’una resposta adequada, que causi danys o angoixa a una persona gran i que tingui lloc dins de qualsevol relació en la qual hi hagi una expectativa de confiança».

Marta Serlavós, cap del Serveis Socials municipals de Tiana, explica què entén ella i el seu equip per maltractament a gent gran:

 

Serlavós creu que la propia família però també la societat en general ha d’agafar consciència d’aquest greu problema, que també se sol presentar en el pla econòmic:

 

Per als Serveis Socials municipals, afirma Marta Serlavós, l’atenció a la gent gran, en general, és prioritària i es vigila de forma molt especial per detectar-hi casos de maltractament:

 

Moltes situacions de maltracte es donen a les pròpies llars

La majoria dels estudis que s’han fet al respecte apunten que un 85% dels maltractaments es pateixen a l’àmbit familiar. Acostumen a ser situacions complexes que han de ser contextualitzades i s’han de valorar, tenint en compte l’entorn i les interaccions de tots els membres de la família.

Per maltractament institucional s’entén el que poden patir les persones en un gran ventall d’establiments, hospitals, centres sociosanitaris, centres de dia i centres residencials. Les formes més freqüents són les contencions físiques o farmacològiques amb mitjans no autoritzats, l’aïllament com a càstig, la contenció mecànica no autoritzada, la infantilització en el tracte, la despersonalització, la privació d’intimitat i la limitació del dret a decidir.

A això s’afegeix que les persones grans apareixen com una diana perfecta per a delictes als carrers i als mateixos domicilis, trampes fraudulentes, estafes i altres formes delictives. A més, són víctimes dels estereotips negatius que socialment s’apliquen a la vellesa.

Amb la Guia Territorial del Maresme es vol donar visibilitat a aquestes situacions per tal d’avançar en la prevenció i establir uns circuits clars d’actuació que permetin una ràpida i eficaç intervenció en el moment que es detecti una vulneració de drets de les persones grans. Per això, s’ha fet un treball interdepartamental de personal tècnic dels serveis socials bàsics i especialitzats, salut i sanitat, cossos de seguretat, acció comunitària i de representants del tercer sector d’atenció a les persones.

La Guia és un primer pas per aconseguir la complicitat de les institucions i els ciutadans per assegurar la dignitat de les persones grans. També, per protegir els drets de la gent gran de la comarca, que representa el 17,52% de la població, ja que al Maresme hi ha 77.352 ciutadans i ciutadanes de més de 65 anys. D’aquests, 11.872 tenen més de 85 anys.

Es pot accedir online al document.