Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

El ple de maig assenta les bases del nou govern amb l’aprovació del cartipàs i les retribucions

Aquest dimarts 3 de maig s’ha celebrat el primer ple municipal del nou equip de govern. Un ple on molts dels punts de l’ordre del dia estaven centrats a assentar les bases d’aquesta nova etapa.

Per exemple, es va donar comptes dels decrets d’alcaldia on s’especificaven les regidories, les delegacions concedides a cada un dels regidors i regidores, les tinences d’alcaldia i els membres que conformaran la Junta de Govern Local.

La majoria d’aquesta informació sobre el nou cartipàs municipal ja s’havia donat a conèixer en els darrers dies. Faltava, però, passar per ple el règim de dedicació i retribució dels membres de la corporació i sotmetre-ho a la seva votació.

La proposta que es va pujar a ple contemplava una retribució per a l’alcalde i dues regidores. L’equip de govern va argumentar que es mantenien les xifres establertes per l’anterior equip de govern, però s’incrementaven les hores de dedicació:

 

Així, Isaac Salvatierra rebrà una retribució de 35.800 euros anuals amb una dedicació de 34 hores setmanals, mentre que les regidores Cristina Comas i Núria Amado percebran 16.000 euros anuals amb una dedicació del 100% de la jornada, el que es tradueix en 37,5 hores setmanals.

Aquestes retribucions es percebran en 14 pagues, 12 corresponents a les diferents mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre.

La proposta es va aprovar amb els vots positius de Junts per Tiana i PSC, els vots negatius d’ERC i la regidora Marta Guàrdia i l’abstenció de JuntsxCat. El regidor Jaume Darbra, d’Esquerra Tiana, va justificar el seu vot negatiu perquè, segons els seus càlculs, amb el nou govern s’incrementaria en 52.000 euros la despesa; va recordar que, en el seu moment, Junts per Tiana va criticar l’augment de retribucions i dietes que va impulsar l’anterior equip de govern; i va posar en dubte que, si la intenció d’aquest és que hi hagi més regidors i regidores que facin una dedicació gairebé completa, només percebin retribucions les persones que contempla l’acord i no totes:

 

Darbra també va destacar l’augment d’hores de dedicació com un argument en contra i va assegurar que l’anterior equip de govern també feia més hores de les que es recollia en les seves dedicacions:

 

Sobre l’increment de despesa, tant l’alcalde com el regidor d’Hisenda, Antonio Sánchez, van dir que la partida que es contemplava per aquestes retribucions corresponia encara a la dels pressupostos prorrogats del 2021:

 

Un fet que, per al regidor d’ERC, resultava “una incongruència”, ja que un dels motius per fer la moció de censura van ser aquests pressupostos prorrogats:

 

Aquests pressupostos, que es van fer per programes, compten amb el programa 9120, on s’inclouen les despeses dels òrgans de govern.

La partida inicial té un import de 227.680 euros que es desglossa de la següent manera:

Capítol 1 – Despeses de personal

-> RETRIBUCIONS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN = 83.802.-€

-> QUOTES SEGURETAT SOCIAL MEMBRES ÒRGANS DE GOVERN  = 27.278.-€

Capítol 2 – Béns corrents i de serveis

-> ATENCIONS INSTITUCIONALS = 11.500.-€

-> DESPESES AGERMANAMENT = 5.000.-€

-> DIETES ASSISTENCIA CARRECS ELECTIUS  = 95.000.-€

Capítol 4 – Transferèncis corrents

-> SUBVENCIONS GRUPS MUNICIPALS = 5.100.-€

L’alcalde va acabar dient que de cara al pressupost del 2022 s’hauria d’ajustar la situació:

 

Salvatierra també va dir que partien del model retributiu que es va fixar l’any 2019, però que la seva intenció és que les retribucions es vagin incrementant de manera progressiva i no de cop:

 

Consulta la resta de propostes, mocions i preguntes que es van formular durant el ple de maig en aquest fil de Twitter: