Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

El ple declara la situació d’emergència arran de les afectacions pel temporal Gloria

El ple de febrer va afegir un punt d’urgència que no estava previst a l’ordre del dia. Es tracta de la declaració de situació d’emergència a Tiana a conseqüència de les afectacions provocades pel temporal Gloria, definit com a “imprevisible, extraordinari i catastròfic”, a edificis municipals, via pública i propietats privades.

Aquesta declaració, que es va aprovar per unanimitat, és necessària per a poder accedir als ajuts econòmics recollits al Reial Decret 307/2005 i al programa d’ajuts per a emergències municipals de la Diputació de Barcelona que es va aprovar el passat 30 de gener.

El Reial Decret regula les subvencions a determinades necessitats derivades de situacions d’emergència o de naturalesa catastròfica, i s’estableix el procediment per a la seva concessió. Pel que fa als ajuts de la DIBA, el seu objectiu és donar un cop de mà als ens locals per pal·liar els desperfectes i les zones afectades davant d’una situació d’emergència no prevista en els seus pressupostos i per a les quals no disposen de recursos suficients.

Des dels serveis tècnics de l’Ajuntament de Tiana i la Policia Local s’ha elaborat una relació pressupostada de reparacions que cal portar a terme en edificis municipals i via pública. Tenint en compte la magnitud del temporal, el nombre de dies, la pluja caiguda i el vent, aquests fets es poden considerar catastròfics.

La proposta d’acord també incloïa que, davant d’aquesta situació excepcional i d’emergència, i tal com recull la llei de règim local, les contractacions es podran fer de manera directa per tal que el procés sigui més àgil i es puguin començar a fer els treballs de reparació com abans millor.

El temporal Gloria va estar actiu durant la setmana del 20 de gener, arribant al seu punt àlgid de dilluns a dimecres. A Tiana, els centres educatius es van tancar durant tres dies i mig i es van suspendre les activitats previstes.