Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

En marxa un Pla Local d’Educació en què hi participa tota la comunitat educativa

Un nou Pla Local d’Educació (PLE) de Tiana és a punt de veure la llum. Serà un pla que anirà interrelacionat -tot i que són diferents- de dos més, també essencials pel poble: el Pla Local d’Infància i Adolescència (PLIAT), que és el recull de polítiques que es fan a Tiana en relació a aquests dos col.lectius, i el Pla Local de Joventut.

El Pla Local d’Educació de Tiana (PLET), que vol atendre les necessitats de persones de 0 a 99 anys, té diverses fases: una primera de diagnosi, més una segona que serà una memòria on es recolliran les necessitats i mancances que la diagnosi hagi posat de manifest. La tercera i última fase consistirà en l’elaboració del PLET pròpiament dita, amb propostes d’acció per subsanar el que ara mateix manca a Tiana en matèria educativa.

Fet i fet, el PLET és el punt de partida d’un pla d’acció basat en propostes de millora en matèria d’educació. És un pla ambiciós però realitzable, apunta la cap de l’Àrea d’Educació, Marta Guàrdia:

 

Més enllà del contingut, la Regidoria d’Educació també està posant molt d’èmfasi en la manera com es confecciona aquest pla, és a dir, en com i qui farà aportacions a l’hora de fer la radiografia del poble en matèria d’Educació. I és que es volen complir fil per randa allò que caracteritza un pla d’aquest tipus: que sigui real, en la mesura en que recull la participació de tota la comunitat educativa de Tiana.

En aquest sentit, ja s’han fet i es faran una sèrie de sessions participatives que impulsa la Regidoria d’Educació. S’ha fet una reunió amb els diversos tècnics i tècniques municipals, una altra amb les AMPA’s i una tercera, fa pocs dies, amb directores i directors dels centres educatius públics de Tiana.

Properament, es copsarà l’opinió del consell d’infants i d’adolescents, així com dels responsables de les entitats culturals i esportives del poble.

La darrera reunió es farà amb l’estament polític municipal, tant l’equip de govern com de l’oposició, un punt, aquest darrer, en el qual Marta Guàrdia hi ha posat especial èmfasi:

 

Actualment, el Pla Local de Joventut està ja molt avançat, i el PLIAT ja s’ha fet: es va enllestir la tardor passada, ja que és la base del segell de Ciutat Amiga de la Infància que va rebre Tiana.