Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

La Junta de Govern Local aprova les bases dels ajuts destinats al sector de la restauració i l’estètica

El 15 d’octubre farà un mes de la resolució de la Generalitat on s’adoptaven noves mesures per a la contenció de la pandèmia de Covid-19. Entre les restriccions que es contemplaven, prorrogades dues setmanes més dels quinze dies inicials, es troben la suspensió de les activitats de restauració, excepte per fer entrega a domicili o menjar per emportar-se amb cita prèvia, i el tancament de comerços d’estètica i de tractament de bellesa, excepte els de perruqueria.

Vist que la situació s’ha allargat en el temps, la Junta de Govern Local va aprovar el passat 4 d’octubre les bases d’uns ajuts extraordinaris destinats al sector de la restauració i l’estètica afectats per aquesta resolució. És per això que poden sol·licitar-lo els professionals autònoms i PIMES que prestin activitats de restauració o siguin titulars d’un centre d’estètica i bellesa.

Segons es recull a les bases, les persones que compleixin amb els requisits establerts podran ser beneficiaris d’un ajut directe de 500 euros. En total, el pressupost previst és de 10.000 euros.

El sector de la restauració i del comerç va ser un dels temes protagonistes del ple de novembre, on es va aprovar una proposta per reclamar ajudes al Govern de la Generalitat a fons perdut, tal com es recull a l’escrit, “directament vinculades a poder pagar lloguer de locals, sous del personal contractat per tal d’evitar tancaments de negocis i empreses relacionades en aquests sectors.”

La reclamació també exigia al Govern que, en cas de preveure la necessitat d’aplicació de qualsevol nova mesura restrictiva que afecti els sectors de la restauració, el comerç i l’oci, estigui consensuada prèviament amb representants, associacions i sindicats afectats.

Per últim, també es feia una crida als restauradors del municipi perquè cedeixin els aliments que es poden malbaratar al Banc d’Aliments i altres entitats d’atenció social.