Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

La Junta de Govern Local aprova un canvi en el calendari fiscal per facilitar el pagament fraccionat

La Junta de Govern Local ha aprovat noves mesures que serveixin d’ajuda per mitigar, en la mesura del possible, els efectes econòmics que està provocant la crisi sanitària.

En primer lloc, l’Ajuntament es farà càrrec de tota la quota de les 119 famílies de l’Escola Bressol Municipal, tant dels 15 dies de març que ja ha estat tancada, com tota la quota del mes d’abril.

En segon lloc, s’ha realitzat un canvi en el calendari fiscal per tal de facilitar el pagament fraccionat i no carregar les despeses aquests pròxims mesos. Així doncs, l’impost de vehicles tindrà un termini màxim de pagament fins al 2 de juny.

El padró de l’IBI canviarà els fraccionaments previstos pel maig, agost i novembre a l’1 de juliol, 1 d’octubre i 1 de desembre. Pel que fa a la taxa d’escombraries, el nou fraccionament serà per a l’1 de juny i l’1 de setembre. En ambdós casos, el pagament no domiciliat tindrà lloc del 4 de maig al 6 de juliol.

Per últim, la taxa de residus comercial corresponent al temps que han estat tancats els establiments no es cobrarà.

A més d’aquestes mesures, des de l’Ajuntament s’estan estudiant d’altres que puguin alleugerir l’economia de famílies, comerços i empreses. Per exemple, establir ajudes al lloguer i al petit comerç i ampliar la bossa d’ajudes que ja té Serveis Socials per a les persones que han vist reduïts els seus ingressos per la pandèmia.