Imatge de les principals vies al Nus de la Trinitat
Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

La N-II suspèn, la B-20 i la C-32 aproven amb nota

El nou estudi del RACC explica quines són les actuacions prioritàries en la millora de les carreteres catalanes. Segons aquest informe, es podrien evitar fins a 1.400 morts o ferits greus en els propers 20 anys. Una d’aquestes vies és la que passa per la costa del Maresme, la N-II. La inversió necessària, en aquest cas, seria de 5.300.000 euros. A més, també parlen de la N.340. Aquestes dues carreteres són titularitat del Ministeri de Foment.

D’altra banda, també hi ha notícies positives sobre les vies que utilitzen els veïns i les veïnes de Tiana. L’autopista del Maresme, la c-32, i la B-20, que passa pel poble, són de les carreteres més ben valorades.

El RACC ha presentat aquest informe sobre la xarxa viària catalana i analitzat sota el protocol IRAP (International Road Assessment Programme), que té un enfocament relacionat amb la prevenció de riscos abans que es produeixi l’accident de trànsit. D’aquesta manera, ja no és només possible plantejar una gestió de la seguretat viària sota criteris reactius, sinó que cal actuar en funció dels riscos detectats, abans que es produeixi l’accident de trànsit.

L’objectiu d’aquest estudi és impulsar millores a la xarxa principal de carreteres de Catalunya (5.000 Km) sota uns criteris de màxim retorn (en vides salvades) al mínim cost. Per aconseguir-ho es proposa un llistat d’esquemes de millora de la seguretat viària centrats en el manteniment de la infraestructura.