Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

L’Ajuntament crearà la Junta de Portaveus

L’Ajuntament de Tiana ha iniciat els tràmits per crear la Junta de Portaveus a Tiana. Així ho ha explica l’alcaldessa, Esther Pujol, que comenta que és un organisme necessari arran de l’increment d’una formació política més a Tiana. Creu que és un “canal més àgil i fluid” per debatre qüestions del poble amb els portaveus de les diverses formacions polítiques.

Esther Pujol comenta que la Junta tindrà dues finalitats: obrir un canal més de cara als plans municipals i presentar temes de poble.

La funció de la Junta “es limita a emetre acords, informes o recomanacions de caràcter no executiu ni resolutori per la qual cosa, en no formar part de l’activitat administrativa ni ser considerats actes administratius no és necessari aixecar actes de les sessions ni votar al respecte”, així ho indica l’article 98è del Reglament Orgànic Municipal (ROM) de Tiana. La Junta agilitzarà els plens i obrirà un nou espai de debat entre els grups polítics.

Pujol explica que cal fer un esforç perquè “estem en una època de canvis” i espera ser corresposta pels membres del consistori.

Amb la Junta de Portaveus, Pujol espera que hi hagi una informació més fluida. Assegura que el diàleg sempre ha estat imprescindible inclús si hi hagués una majoria absoluta. Una altra de les raons és per facilitar el camí als portaveus novells.

Des de secretaria s’està elaborant aquest acord per tal de formalitzar-lo. En principi, la idea serà realitzar dues convocatòries mensuals. També estan mirant quina seria la remuneració al respecte ja que seria una “implicació més de feina política”.