Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

L’Ajuntament inicia el procés d’adjudicació dels pisos de lloguer dels Vessants II

El ple municipal del mes de desembre va aprovar les bases d’accés als habitatges de lloguer dels Vessants II i el ple de març va donar llum verda als preus d’aquests pisos i les corresponents places d’aparcament.

Ara, l‘Ajuntament de Tiana ha iniciat el procés per a l’adjudicació dels 17 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer disponibles i, opcionalment, es podrà optar a la plaça d’aparcament. El lloguer serà de, com a màxim, set anys.

Per poder optar a un d’aquests pisos cal estar empadronat a Tiana, amb una antiguitat mínima continuada de tres anys anteriors a la data d’inici del procediment d’adjudicació, i estar inscrit al Registre de Sol·licitants d’Habitatges de Protecció Oficial de Catalunya.

Els inscrits que compleixen aquests criteris es distribuiran en 3 llistes. La Llista A estarà formada per les unitats de convivència que tinguin uns ingressos anuals inferiors a 32.000 euros.

La Llista B inclourà a les unitats de convivència que superin aquesta xifra i tindrà un caràcter subsidiari, és a dir, només es tindrà en compte en cas que s’exhaureixin els participants de la Llista A i encara quedin pisos per adjudicar.

Per últim, la Llista C tindrà en compte a les persones que tinguin una condició legal de persona disminuïda amb mobilitat reduïda i necessitats d’habitatge adaptat, ja que un dels 17 pisos que s’adjudicaran ho és.

El consistori informa que durant les pròximes setmanes s’aprovaran les llistes provisionals i definitives de les persones amb dret a participar en el procés de selecció dels adjudicataris.