Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

Més cursos que mai a l’Escola d’Adults Timó

L’Escola d’Adults Timó ha començat el curs a molt bon ritme, ampliant la ja nombrosa oferta del centre educatiu, que dóna servei a Tiana i a Montgat. La direcció n’està satisfeta perquè han pogut atendre gairebé totes les demandes de cursos i formacions que els i les usuàries els han anat fent. Moltes de les suggerències arriben a partir de l’experiència del dia a dia dels cursos anteriors.

L’escola, a la vegada que els temps també ho estan fent, avança amb fermesa cap als estudis online, tal com explica una de les directores, la Lourdes Oliveras:

 

El nombre de classes de català, que són de llarg les més demanades, s’ha ampliat. Aquest curs l’escola Timó ofereix els nivells inicial, bàsic, elemental i intermedi, en diferents horaris de matí i de tarda:

 

També tornen a oferir cursets d’informàtica a nivell d’usuari, tal com els ve demanant l’alumnat. A més del català i la informàtica, l’escola també ofereix classes de graduat escolar. També s’ha tornat a habilitar un espai, l’aula oberta, perquè qui està fent aquests estudis d’accés, o d’altres, de forma virtual pugui rebre ajuda a l’Escola d’Adults si ho necessita.

 

A Timó també és el lloc on es troben les parelles lingüístiques, activitat que també té molta demanda de gent que necessita practicar el català.

L’Escola d’Adults té un alumnat d’allò més variat pel que fa a nacionalitats: ara mateix hi estudien persones del Marroc, de Sudamèrica, de Geòrgia, de Rússia, de Gran Bretanya, de Mali o d’Holanda.