Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

Montgat transformarà la Rambla del Turó del Mar

Montgat ha presentat una proposta de transformació de la Rambla del Turó del Mar de Montgat. Des del consistori s’ha obert un procés de participació ciutadana per decidir l’aplicació d’aquests canvis al Turó. Divendres es va convocar als veïns del barri perquè donguéssin el seu parer sobre la proposta. L’Alcalde, Francesc X. Garcia, va explicar que han detectat una sèrie de mancances a la zona i es volen solventar amb la connexió de les rambles, el cost del projecte ascendeix a 78.000 euros.

Actualment, hi ha un carrer, el carrer Buenos Aires, que travessa la rambla i és la principal entrada de vehícles al barri. Tomàs Cabrejas, regidor de Via Pública de Montgat, va explicar que en un dia la freqüència de pas de vehícles és de 1700 aproximadament. Aquest fet genera perillositat i inseguretat a la zona.

L’Alcalde declarava durant l’acte de presentació:

 

I les solucions a tot això: assolir la rambla com a propietària i protagonista, reordenar el tràfic, per tant, s’augmentaria la seguretat , hi hauria més visibilitat tant per vianants com per cotxes i també es contempla la reorganització de les zones d’estacionament. L’altra opció que s’ha plantejat des del Consistori és mantenir el pas de vehícles al carrer Buenos Aires, com fins ara, però fent un pas elevat per tal d’obligar a reduir la velocitat en aquell punt.

En el torn de precs i preguntes el veïnat va mostrar gran diversitat d’opinions. La principal preocupació per a ells era la redistribució del trànsit ja que s’eliminaria la principal entrada al barri i es reordenaria l’estacionament. Des de l’AAVV del Turó del Mar, Eusebi Mestre va apuntar que el millor será intentar canalitzar totes les opinions dels veïns i exposar-les de manera formal en una altre ocasió. En tot moment, l’Alcalde va aclarir que és un avantprojecte i que no es farà cap actuació fins que no s’arribi a un acord amb el veïnat.