Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

Pares i mares es queden sense vot

La nova llei d’educació, coneguda com a LOMCE i aprovada en solitari pel PP, pretén acabar amb pràcticament totes les competències dels consells escolars. Aquests eren fins ara els màxims òrgans de govern dels centres. D’acord amb la llei, però, a partir de la posada en marxa de la nova regulació seran només consultius. Així, l’AMPA ja no podrà votar en temes com la revisió del material escolar, la planificació de reformes al recinte o l’organització de les activitats extraescolars. Només donaran la seva opinió. Edgar Costas, president de l’AMPA de l’Escola Tiziana, ha assegurat que és un error donar als pares cada vegada menys pes en l’educació dels seus fills.

 

Escola Tiziana.
Escola Tiziana.

Toni Margalef, president de l’AMPA de l’Institut, comparteix aquesta opinió. Té molt clar que els professors han de prendre les decisions en els aspectes curriculars, però considera que hi ha altres aspectes on la família també ha d’opinar.

 

De fet, segons Carles Campos, president de l’AMPA de l’Escola Lola Anglada, ells ja han portat a terme moltes tasques que han beneficiat a l’escola.

 

Escola Lola Anglada.
Escola Lola Anglada.

L’única competència que mantindran els consells educatius serà l’aprovació del pressupost escolar. Tot i així,  els pares i mares que participen a l’escola pública es quedaran gairebé sense pes. Un grup que, segons la Fundació Jaume Bofill, està composat per un 67% del total de les famílies.

 

Qui forma part del consells escolars?

La composició dels consells a les escoles públiques es manté igual amb la LOMCE que amb la LOE. El director del centre és el president i s’inclouen membres de tota la comunitat educativa: el cap d’estudis, un conseller o representant de l’Ajuntament, els professors (elegits pel claustre), els pares (escollits per les AMPES) i els representants del personal d’administració i serveis. El que es pretén canviar amb la nova regulació, doncs, és les funcions que tindrà aquest òrgan, que passarà de ser de govern a ser només consultiu.

Tot i així, a les escoles concertades si que hi haurà un canvi important. La nova llei elimina la presència del representant municipal als consells escolars. D’aquesta manera, aquests centren es separen encara més de l’espai públic.