LO+FLOW

La Sandra Trujillo ens apropar la cultura llatinoamericana a través dels seus ritmes i estils musicals.