Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

Tiana: aigua de dipòsit o directament de la xarxa?

A moltes llars de Tiana, com a la gran  majoria de pobles del Maresme, encara es conviu amb naturalitat amb les dues formes de disposar d’aigua corrent. Els antics dipòsits són visibles, encara, a un bon grapat de teulades i terrats del poble. És el cas de la casa modernista del passeig Albéniz cantonada amb Sant Jaume, als baixos de la qual hi ha una òptica. L’Àngel, el seu titular, viu a la mateixa casa. Sempre fan servir l’aigua del dipòsit, explica, que es va omplint d’aigua de la xarxa a mida que es buida:

 

A una de les la zones més antigues de Tiana, carrers com Vinyeta, Mare de Déu del Carme i Riera d’en Font hi ha desenes de dipòsits a les teulades. En aquests carrers pràcticament no hi ha casa antiga -es van construir durant la dècada dels 60- que no tingui dipòsit. Però tenir-ne no significa, en tots els casos, que es faci servir. És el cas de la Conchita i el Luís del carrer Vinyeta:

La Conchita i en Luís, a casa seva
La Conchita i en Luis, a casa seva

 

L’Ildebrando Duran i la seva família, veïns de la Riera d’en Font, són també de les persones que, malgrat tenir encara el dipòsit a la teulada, ja fa anys que van decidir fer servir només l’aigua de la xarxa directament:

 

L’Ester, una altra dona que també viu al carrer Vinyeta, té dues aixetes separades: una per l’aigua de la xarxa i una altra només per la que ve del dipòsit. I és que ella, aquest aigua, la fa servir només per a una cosa molt concreta:

En Joan, un altre veï de Riera d’en Font, rep l’aigua de la xarxa al seu dipòsit i d’allà és d’on l’agafa, diu. Però per a ell, que viu tot sol, el veritable avenç, assegura, va arribar quan va poder deixar de pagar per l’aforament (una quantitat mensual fixa d’aigua de 500 litres), i passar a pagar, amb comptador, només per la que realment consumeix:

En Joan, de la Riera d'en Font
En Joan, veí de la Riera d’en Font

 

La Mercè Belmonte, una de les veïnes més antigues del carrer Vinyeta, també conserva encara el seu dipòsit, i alterna l’ús d’aquesta aigua amb la que li arriba directament de la xarxa:

La Mercè i dos dels seus néts
La Mercè i dos dels seus néts

El tall d’aigua que hi haurà a Tiana aquest dimarts al matí, no es notarà a llars com la de la Mercè que podran fer servir l’aigua emmagatzemada als sipòsits.

Deixar enrere els aforaments

Precisament, Urbanisme de l’Ajuntament prepara una campanya informativa perquè les cases que encara reben l’aigua mitjançant el sistema d’aforament -que resulta poc sostenible econòmicament i mediambientalment-, tinguin la informació de com poder tenir comptador d’aigua. Podran, així, pagar només la que consumeixen i centanars de litres d’aigua potable es deixaran de malbaratar cada mes.