Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

Tiana torna a liderar el percentatge de recollida selectiva a l’AMB

Tiana torna a liderar el percentatge de recollida selectiva bruta de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. L’Agència de Residus de Catalunya ha donat a conèixer les dades corresponents a l’any 2019, que situen a Tiana a dalt de tot amb un 84,3%. La població més propera és Torrelles de Llobregat, amb el 68,95%.

En l’àmbit de Catalunya, ocupa la posició 24 dels 100 municipis més recicladors. Tiana va aconseguir la xifra de recollida selectiva bruta més alta l’any 2014, amb el 86,36%.

Però què és exactament la recollida selectiva bruta? Doncs, tal com explica la mateixa Agència de Residus, correspon als residus municipals que s’aporten als sistemes de recollida (contenidors, porta a porta, deixalleries, etc.) incloent els impropis, és a dir, els residus que no corresponen a la fracció objecte de recollida (orgànica, vidre, paper i cartró i envasos). La recollida selectiva neta descarta aquests impropis, és per això que la xifra baixa. En el cas de Tiana, la recollida selectiva neta és del 67,19%.

A escala catalana, la recollida selectiva bruta durant el període del 2019 ha estat d’1.807.619 tones, un 8,9% més que l’any 2018, situant-se en el 44,8% del total dels residus municipals. L’Agència de Residus de Catalunya destaca que aquesta és la xifra més alta de la història.

Si observem amb més deteniment les quatre fraccions principals de recollida selectiva, totes creixen respecte l’any anterior i algunes aconsegueixen màxim històric. És el cas de l’orgànica i els envasos. La primera ha ascendit a 439.968 tones, un 6,03% més respecte el 2018, i la segona ha sumat 165.678 tones, un 4,5% més que l’any anterior.

Pel que fa al paper i cartró i al vidre, la primera fracció és la que més ha crescut respecte el 2018, amb un 29,1% de diferència i un total de 405.667 tones. La recollida de vidre ha crescut un 6,6% més, arribant a nivells de recollida similars als assolits l’any 2008, quan es va aconseguir el màxim històric. Aleshores van ser 204.764 tones. Ara n’han sigut 203.329.