Ensenyament

El ple aprova per unanimitat les bases dels ajuts municipals d’escolarització pel curs 2018-2019

Ple del juliol. / martalopez

Un cop aprovades les bases, es sotmetran a informació pública per un període de vint dies, per tal que es puguin examinar i presentar les pertinents reclamacions.

Marta  López | 04/07/2018 a les 11:30 0
 

Tots els grups municipals van aprovar per unanimitat al ple de dimarts les bases reguladores dels ajuts municipals d’escolarització, serveis complementaris i menjadors escolars pel curs 2018-2019.

En total, són 5 ajuts: per a la quota mensualitat i el servei de menjador a l’Escola bressol municipal i al primer cicle d’educació infantil; pels llibres de text, material escolar i sortides escolars a segon cicle d’educació infantil i a primària; pel servei de menjador a segon cicle d’educació infantil i a primària; pels llibres de text i material escolar a l’ESO i, per últim, per a les activitats extraescolars en ensenyaments de música i dansa i esportius.

Durant el ple, el portaveu de Junts per Tiana, Isaac Salvatierra, va anunciar que votarien a favor, però va criticar com s’havia dut a terme l’execució pressupostària dels anteriors ajuts, ja que s’acabaven gastant només la meitat del que hi havia pressupostat:

 

Davant d’aquesta intervenció, la portaveu d’ERC, Marta Guàrdia, va puntualitzar la manera com s’havien executat els pressupostos mentre el seu grup municipal tenia la regidoria d’Educació, explicant que el gruix fort dels ajuts penjaven de Serveis Socials:

 

L’actual regidora d’Educació, Núria Blasco, també va respondre al portaveu de Junts, assegurant que no estava disposada a baixar la partida malgrat que en anteriors cursos s’hagués gastat només la meitat, perquè no volien córrer al risc de no poder arribar a tothom:

 

Salvatierra també va suggerir que es fes una canvi en la política de beques, i es passés d’un model caritatiu a un de més universal. És a dir, no només donar beques a qui no arriba a final de mes, sinó a tothom que ho vulgui o necessiti.

En aquesta línia, el portaveu de la CUP, Àlex Rosa, va demanar que s’inclogués aquest punt de vista en el Pla Local d’Educació que s’està creant, per poder contemplar aquests tipus d’ajuts més universals a les escoles públiques que, per sort, va dir, té Tiana:

 

Tant la regidora d’Educació com la mateixa alcaldessa van afirmar que l’objectiu d’aquestes beques ja era aquest: que tothom qui vulgui, pugui. Ester Pujol va dir que no es feia una política caritativa, sinó d’equitat i igualtat d’oportunitats:

 

El regidor del PDeCat-DC, Joan Cañada, va voler felicitar als serveis tècnics de la regidoria d’Educació per la bona feina que havien fet per portar endavant aquests ajuts. També va aportar una proposta per afegir a aquests ajuts, els bitllets d’autobús:

 

Núria Blasco va recollir la proposta dels bitllets i va assegurar que ho preguntarien a l’Ajuntament de Montgat. Per la seva banda, el regidor del PP, Diego Parra, va dir que era senyal d’una situació econòmica positiva si la regidoria d’Educació es podia fer càrrec d’uns ajuts que no són competència municipal:

 

Parra també va insistir en que es faci una major difusió d’aquests ajuts per part dels centres educatius, a través dels diferents canals de comunicació que tenen amb les famílies. Blasco va respondre que ja tenien previst donar més coneixement a les AMPA sobre aquests ajuts perquè els ajudessin a arribar a més gent. Per últim, el regidor del PP també va suggerir si es podien afegir a aquests ajuts aquelles famílies de Tiana que escolaritzen els seus fills fora del municipi.

Un cop aprovades les bases, es sotmetran a informació pública per un període de vint dies, per tal que es puguin examinar i presentar les pertinents reclamacions. Si no se’n presenta cap, quedaran aprovades definitivament.

Marta López
Marta  López