Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

Tiana ja té un Mapa de Patrimoni Cultural

L’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona ja ha fet públic el Mapa de Patrimoni Cultural de Tiana. La setmana passada la institució va lliurar a l’Ajuntament de Tiana les dues versions del mapa, una íntegra de consulta restringida i una altra d’accés públic. El mapa, però, encara no està tancat. El podeu consultar en aquest enllaç: http://patrimonicultural.diba.cat/index.php?codi_ine=08282

Segons informen des de la mateixa Diputació, en total s’han inventariat 146 elements del patrimoni cultural i natural del terme, dels quals el 87,67% corresponen a patrimoni immoble (edificis, conjunts arquitectònics, elements arquitectònics, jaciments arqueològics i obra civil), un 6,16% és moble (col·leccions, objectes i elements urbans), un 2,05% documental (fons documentals i d’imatges), un 2,05% immaterial (manifestacions festives, tradicions orals, música i dansa, costumari i tècniques artesanals) i un 2,05% natural (zones d’interès natural i espècimens botànics singulars).

El mapa d’accés públic inclou una fitxa per a cada un dels 146 elements, acompanyada d’una fotografia, on es detalla la ubicació, la classificació, la descripció i la història de cada indret, a més a més de la bibliografia utilitzada. Així doncs, en el mapa podem trobar des del Parc de la Serralada de Marina fins al racó de les pedres i rajoles d’en Pere Salarich, passant per la vil·la romana de Can Sentromà.

Juntament amb el mapa, l’Oficina de Patrimoni Cultural també ha entregat una memòria que inclou valoracions globals, metodologia i diagnosi de situació del Patrimoni cultural local; recomanacions per a la protecció, conservació, investigació i difusió dels elements inventariats; la relació de tots els béns detectats i la bibliografia consultada.

Actualment hi ha 172 municipis que disposen del seu mapa i n’hi ha una vintena més en diferents processos de realització.