Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

Aprovat el Codi Ètic per “refermar la confiança en la política”

L’Ajuntament de Tiana ja té el seu propi Codi Ètic. Un decàleg amb 10 apartats, com el de “principis i valors”, “per un Bon Govern” o “per una Bona Administració”, que hauria de servir per “refermar la confiança en la política” i per “treballar per millorar la transparència en la gestió i la confiança del ciutadà en el bon fer dels funcionaris i càrrecs electes de l’Ajuntament”.

El ple municipal de març ha aprovat, inicialment, aquest Codi Ètic. Segons el text, “tots els grups municipals representants del poble volen fer realitat una nova forma de governar, més propera als ciutadans”. És per això que creu “imprescindible” que les actuacions de les forces polítiques, els treballadors públics, els agents de la societat civil i les empreses prestatàries de serveis municipals s’inspirin en els “principis ètics i de valors” inclosos en aquest document. Aquestes són les valoracions que han fet els representants dels diferents grups municipals. N’han parlat el portaveu del PSC, Héctor González, el regidor d’ERC, Ricard Fabra, la regidora de CiU, Olga Rué i el portaveu de Gent pel Progrés de Tiana, Joan Pau Hernández.

El portaveu del PSC; Héctor González
El portaveu del PSC; Héctor González

 

Grup d'ERC
Ricard Fabra i Jordi Gost

 

El grup de CiU
El grup de CiU

 

El grup de GPT
El grup de GPT

 

Entre els valors d’aquest Codi Ètic es parla d’objectivitat, honradesa o transparència. Així doncs, s’hauria d’”actuar de manera independent i neutral en tots els assumptes públics”, s’hauria d’”evitar l’abús de poder” i “garantir una informació útil, veraç i comprensible”.

Un dels apartats d’aquest document també contempla el decàleg que hauria de seguir “un bon govern”. Aquest hauria de “vetllar pels drets humans i per la igualtat davant la llei”, “garantir el bon ús dels béns públics” i no fer-los servir “en cap cas per obtenir privilegis a títol personal, familiar o de partit”. D’altra banda, la “bona administració” hauria de “garantir el dret de les persones a ser escoltades i atendre les seves opinions”, “promoure l’associacionisme” i “no acceptar cap tracte de favor”.

 

El Codi Ètic i la comissió

Va ser al ple del mes de febrer del 2014 quan es va aprovar la redacció d’aquest Codi Ètic. Aquest dia es va crear una comissió encarregada de la seva elaboració.

La comissió d’ètica estarà formada per un representant de cada grup municipal, per un representant dels treballadors de l’Ajuntament i per 3 membres de la societat civil. Aquest òrgan és l’encarregat de difondre el Codi Ètic, proposar bones pràctiques i avaluar-ne el compliment, entre d’altres.

 

Altres temes del ple

El ple del mes de març també ha aprovat el nou conveni dels treballadors de l’Ajuntament. Aquest pretén regular les condicions de treball amb la consideració d’una retribució específica per nocturnitat o la obligació de registrar les entrades i sortides mitjançant un control de presència, entre d’altres.

El treballadors públics rebran una part de la paga extra de Nadal, la que no van cobrar l’any 2012. Així ho han aprovat els grups municipals durant aquesta sessió.