Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

Noves mesures de prevenció contra l’escarbat morrut

El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya ha elaborat un protocol per tal de prevenir i lluitar contra la plaga de l’escarbat morrut. L’objectiu principal d’aquest pla de prevenció és facilitar les eines necessàries als municipis catalans per establir mesures que permetin evitar la propagació d’aquesta plaga en els seus territoris.

Tot i que a Tiana actualment no s’han donat nous casos de palmeres afectades per la plaga i està, doncs, controlada, l’Ajuntament del poble ha posat en marxa mesures d’emergència per evitar-ho, ja que s’ha estès per altres zones de Catalunya, segons Hèctor González.

 

L’any 2007 la Unió Europea ja va prendre mesures d’emergència contra la plaga, però això no ha evitat que s’hagi tornat a propagar per tot el litoral mediterrani europeu.

El regidor insisteix que la clau de la prevenció es basa en que tots els propietaris de palmeres, especialment la canària, la més afectada per la plaga segons els experts, les vigilin amb freqüència i vagin fent revisions periòdiques d’aquestes. Segons Hèctor González, un cop han estat atacades per l’escarbat morrut ja no es poden salvar. El morrut les mata i s’ha de procedir a la seva extracció.

 

L’Ajuntament compta amb una llista de productes autoritzats per poder aplicar a les palmeres malaltes. Tot i així, recomana deixar aquesta tasca a mans de professionals.

 

El regidor de Medi Ambient avisa que les restes vegetals afectades per la plaga s’han de dur a les deixalleries autoritzades pel Departament de Sanitat Vegetal de la Generalitat:  a Cabrils i Mataró.

Palmeres de Cals Frares tocades pel morrut
Palmeres de Cals Frares tocades pel morrut

 

Consulta el pla de prevenció: “Protocol per la Prevenció i Lluita contra la Paga del Morrut de les palmeres”

– L’escarabat morrut: la plaga que acaba amb les palmeres