Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

El ple adapta les llistes d’espera i les pròrrogues dels contractes dels pisos de lloguer social de Can Gaietà a causa de la crisi sanitària

Aquest dimarts 30 de novembre ha tingut lloc una sessió extraordinària del ple municipal, per motius d’urgència, centrada en els pisos de lloguer social de Can Gaietà. Tal com va explicar la regidora de Serveis Socials, Gemma Rosés, la coordinadora d’aquest servei va detectar unes necessitats a les quals se li havia de donar resposta:

 

Així doncs, el ple incloïa dos punts que buscaven fer front a aquestes necessitats detectades. Per una banda, es proposava un acord entre el consistori i l’empresa concessionària, Visoren, per modificar les normes particulars del procés d’adjudicació en relació amb la gestió de les llistes d’espera, establint, principalment, que quan hi hagi disponibilitat de pisos, el 50% es reservin a usuaris de Serveis Socials i el 50% restant a les persones que estiguin en el llistat genèric de sol·licitants.

A més, la modificació també indicava que l’Ajuntament es reservarà el dret que, en cas de quedar buit un pis adaptat per a persones amb diversitat funcional i/o malalties minoritàries que cursen amb discapacitat, siguin aquestes persones les que tinguin preferència d’accés, sigui quin sigui el seu lloc a les llistes.

Una proposta que, segons el portaveu dels Socialistes de Tiana, Albert Sales, havia sorgit del seu grup municipal i era un factor clau per aconseguir el seu vot positiu:

 

Pel que fa al 50% reservat a usuaris de serveis socials, l’adjudicació d’aquests habitatges correspondrà a la Junta de Govern Local, previ informe tècnic, i es notificaran a Visoren perquè procedeixi a la formalització dels contractes.

Pel que fa al 50% restant, serà l’empresa concessionària la que s’encarregarà de posar-se en contacte amb la persona que pertoqui d’acord amb la llista d’espera, comprovant que es compleixin els requisits necessaris. També es demanava que Visoren, un cop finalitzat l’any, actualitzi aquesta llista d’espera.

Per altra banda, el segon i últim punt buscava que, a causa de la crisi econòmica provocada per la Covid-19, els contractes d’arrendament que acabaven aquest desembre o que ho facin durant els anys 2022/23, es puguin prorrogar dos anys més, sense que aquest contracte pugui superar una durada total de 10 anys.

Tal com es recorda a l’escrit, aquests contractes es van començar a formalitzar durant el darrer trimestre de l’any 2013, amb una durada inicial de 5 anys, però l’any 2018 es va acordar incorporar una pròrroga de tres anys més dues possibles pròrrogues d’un any, és a dir, fins a 5 anys més.

Segons l’informe elaborat per Serveis Socials, per culpa de la crisi sanitària, la realitat a Tiana ha estat la d’un increment important de la demanda d’ajuts relacionats amb l’habitatge (pagament del lloguer i subministraments), així com de l’existència d’inici de procés de desnonament de diversos habitatges.

Respecte a aquest punt, el portaveu del PSC, Albert Sales, va advertir que l’equip de govern havia anat “tard i malament”, tenint en compte que alguns d’aquests contractes finalitzaven aquest mateix desembre:

 

Una afirmació, tal com va recordar el mateix regidor, que també va fer el portaveu de Junts per Tiana, Isaac Salvatierra, a través de Twitter:

La regidora de Serveis Socials, però, ho va negar, assegurant que ho feien a temps, i recordant que l’última reunió amb Visoren es va fer quan els socialistes encara formaven part del govern:

 

Sales va respondre que ells van marxar a l’octubre i el ple s’hauria pogut fer aleshores:

 

El portaveu d’ERC, Jaume Darbra, va recordar que la possibilitat de prorrogar aquests contractes ja es preveia en l’acord aprovat l’any 2018 per l’anterior equip de govern:

 

Els dos punts es van aprovar per unanimitat.