Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

El ple aprova definitivament els pressupostos municipals pel 2022

El curs polític a Tiana ha començat aquest dimarts 30 d’agost amb la celebració d’un ple extraordinari per resoldre les al·legacions presentades contra l’aprovació inicial del pressupost i la plantilla de personal del 2022 i sotmetre’ls a la seva aprovació definitiva.

Recordem que l’aprovació inicial va tenir lloc el passat 5 de juliol. Seguidament, va tenir lloc un període d’exposició pública dins del qual la regidora Marta Martorell, d’Esquerra Tiana, va presentar tres reclamacions a l’acord final, una en relació amb la creació de 3 places estructurals i dues per l’excés de previsió en ingressos d’alguns impostos.

Un fet que van voler destacar tant l’alcalde, Isaac Salvatierra; com el primer tinent d’alcalde, Albert Sales, ja que era la primera vegada que un càrrec electe utilitzava aquesta via per presentar al·legacions al pressupost:

 

L’acord que es va pujar al ple de dimarts i que després del debat va comptar amb el vot positiu de Junts per Tiana, PSC i JuntsxCat Tiana i la negativa d’Esquerra i la regidora Marta Guàrdia, proposava desestimar íntegrament aquestes tres reclamacions.

La primera reclamació estava relacionada amb la creació de places estructurals a la plantilla de personal i l’increment de despesa que això suposaria. Martorell argumentava que l’assumpció de majors despeses estructurals requeria una anàlisi econòmica que en garantís la suficient cobertura en exercicis futurs i suggeria excloure aquestes places fins que això no succeís.

El regidor d’Hisenda, Antonio Sánchez, va justificar que aquesta reclamació no estava contemplada en cap de les causes previstes a l’article 170 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març:

 

Sánchez va explicar que les tres places de personal funcionari que es volen crear responen a l’amortització de tres places de personal laborals als efectes d’adequar les funcions d’aquestes.

Així doncs, per garantir que no hi haurà duplicitat en les dotacions pressupostàries, s’ha inclòs a l’acord d’aprovació definitiu que l’efectiva amortització d’aquestes places es produirà en el moment en què quedin cobertes les places de nova creació de personal funcionari després dels corresponents processos selectius:

 

Un canvi que el portaveu d’Esquerra, Jaume Darbra, va valorar positivament, ja que tot i que les reclamacions es van acabar desestimant, com a mínim havien servit per introduir aquest canvi en la plantilla de personal:

 

El portaveu del PSC, Albert Sales, va dir que el tema del personal era sensible, perquè hi ha un dèficit estructural que s’ha d’adequar, però va assegurar que es faria seguint els principis de prudència i contenció de la despesa:

 

Per altra banda, les dues reclamacions restants alertaven de l’excés de previsió en ingressos de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana i l’impost de construccions, instal·lacions i obres i es demanava ajustar-la.

L’alcalde, Isaac Salvatierra, va justificar la desestimació d’aquestes reclamacions perquè quedava acreditat que els ingressos previstos, en relació amb les despeses pressupostades, eren “manifestament suficients”:

 

Salvatierra també va lamentar que l’aprovació del pressupost s’hagués demorat un mes a causa d’aquestes al·legacions:

 

Una queixa que també compartia la portaveu de JuntsxCat Tiana, Montse Torres, que va afegir que “posar traves” a l’equip de govern per aprovar el pressupost afectava la ciutadania:

 

Torres va dir que havia trobat a faltar les explicacions d’Esquerra per obtenir més informació o aclariments en relació amb les reclamacions presentades:

 

La sessió va finalitzar amb l’aprovació definitiva del pressupost municipal del 2022 i la plantilla de personal.