Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

El ple aprova els pressupostos municipals de l’any 2023

Aquest dimarts 29 de novembre s’ha celebrat una sessió extraordinària del ple municipal per sotmetre a votació els pressupostos municipals de l’any 2023, els segons que presenta l’equip de govern encapçalat per Junts per Tiana i el PSC, tal com ells mateixos van voler remarcar. L’alcalde, Isaac Salvatierra, va dir que aconseguir portar a ple el pressupost a finals de novembre era una “evidència” que són un govern “que governa i que ho fa sense estridències”:

 

El projecte de Pressupost de l’Ajuntament de Tiana per a l’exercici 2023 presenta uns comptes equilibrats entre ingressos i despeses de 10,7 milions d’euros, una xifra que augmenta en 94.000 euros en relació amb el pressupost del 2022. 

Font: Memòria d’alcaldia.
Font: Memòria d’alcaldia.

Salvatierra va definir-los com a prudents, argumentant que havien aconseguit fer “els millors pressupostos que podem tenir en el context actual”. Un context d’augment d’inflació, de risc seriós de recessió i de reducció de la previsió d’ingressos de l’impost de la plusvàlua i de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO):

 

De fet, el regidor d’Hisenda, Antonio Sánchez, va afegir que s’havia hagut de reduir la despesa i havien retallat partides que estaven disparades:

 

Tot i això, l’alcalde va dir que la reducció de la previsió d’ingressos de l’impost de la plusvàlua i de l’ICIO es veia compensada per un lleuger increment dels ingressos provinents de l’Impost sobre béns immobles (IBI) per l’evolució de les altes del padró i dels ingressos patrimonials, pel lloguer dels nous habitatges públics de Vessants 2:

 

Salvatierra també va recordar que els comptes “estan vius” i que hi ha una previsió de nous ingressos provinents dels fons europeus Next Generation i altres subvencions que encara no estan reflectits:

 

En últim lloc, va explicar que havien treballat el pressupost de despeses intentant reflectir els tres eixos amb els quals treballa aquest equip de govern, que són cuidar, reactivar i transformar:

 

Pel que fa a la despesa per programes, el regidor d’Hisenda va explicar que els Serveis de caràcter general, que aglutinen tot el gruix del funcionament de l’administració local, encapçalaven el rànquing de distribució de la despesa amb un 15,2% sobre el total de la despesa corrent, seguit de les polítiques de Benestar Comunitari (14,5%) i les d’Educació amb un 12,3%:

 

Font: Memòria d’alcaldia.

El pressupost també té previstes tres inversions per valor de 200.000 euros, tot i que s’ha de tenir en compte que encara resta pendent l’aprovació del superàvit de la liquidació del pressupost del 2021, que permetrà finançar-ne més. Aquestes tres inversions són l’arranjament de la coberta del poliesportiu municipal; l’adequació del mòdul de Cals Frares en cessió d’ús al Cau i la reconversió de Ràdio Tiana en un canal multiplataforma a la carta. 

Font: Memòria d’alcaldia.

El pressupost va comptar amb el suport dels dos grups de l’equip de govern i de Junts per Catalunya Tiana. La seva portaveu, Montse Torres, va dir que l’havien estudiat amb detall i que celebraven que no haguessin augmentat els impostos directes i que haguessin incrementat la partida de Comerç:

 

A més, va aprofitar per reivindicar inversions necessàries com la rehabilitació de casa la Delfina i l’adaptació de Can Riera a la normativa:

 

Torres també va convidar al govern “a no posar el fre” una vegada aprovats els pressupostos i van demanar que estiguessin a l’altura de l’oposició responsable que estan fent ells:

 

En aquesta línia, el portaveu del PSC, Albert Sales, també va voler remarcar que no s’havien incrementat els impostos i taxes municipals per no afegir més pressió fiscal a les famílies i negocis del poble:

 

També va definir aquests pressupostos com a prudents i va voler destacar l’increment retributiu de la plantilla i el pla d’estabilització:

 

Pel que fa a les inversions, com a regidor de Transició Ecològica, va destacar com l’arranjament del sostre del pavelló permetrà la instal·lació de plaques fotovoltaiques en un context d’aposta municipal per les energies renovables i l’eficiència energètic.

 

Per altra banda, la regidora no adscrita, Marta Guàrdia, va decidir abstenir-se. Guàrdia dubtava que fossin els millors pressupostos que s’han pogut fer i va retreure que no fossin uns pressupostos en base zero, tal com l’agrupació d’electors havia reclamat:

 

La regidora va dir que trobava a faltar més dotació pressupostària a les partides d’Igualtat i Joventut:

 

Per acabar, els regidors d’Esquerra Tiana van optar per no donar suport als pressupostos. La seva portaveu, Marta Martorell, es va afegir a les crítiques de Guàrdia sobre el pressupost base zero i la falta de perspectiva de gènere:

 

El principal argument per votar en contra d’aquests comptes, però, era que no trobaven realistes les previsions d’ingressos de plusvàlua i de l’impost de construcció. Martorell va dir que les previsions per aquest any no s’havien complert i que tampoc ho farien l’any 2023:

 

Martorell va afegir que els ajuntaments de la zona estaven anant en una altra direcció, la de la reducció de previsions, i va titllar al govern d’irresponsables:

 

En relació amb això, el regidor Albert Sales va puntualitzar que aquests ajuntaments estaven baixant la previsió de recaptació de la plusvàlua, però a canvi d’apujar els impostos:

 

L’alcalde va tancar reconeixent que tenien raó sobre el pressupost base zero, argumentant que no s’havia pogut fer aquest esforç en aquests pressupostos, però que esperaven poder-los fer més endavant:

 

La sessió extraordinària del ple municipal també va aprovar la plantilla de personal de l’any 2023 amb els vots a favors de Junts per Tiana, PSC i JuntsxCat i les abstencions d’ERC i Marta Guàrdia.

Com a novetat, es crea 1 plaça de caporal i 1 d’agent per reforçar la Policia Local. A més, hi ha la previsió de crear tres places de l’escala d’Administració General administratiu/va funcionària que queda supeditat a l’amortització de les 3 places previstes d’auxiliar administratiu/va laboral a través de promoció interna. 

Una altra novetat és que s’amplia la dotació pressupostària de la plaça de l’agent cívic, que passarà a fer 100% de la jornada. L’horari era insuficient per respondre a les necessitats del servei.

La plantilla 2023 també incorpora tres places més: 1 plaça de personal funcionari tècnic/a de Medi Ambient, 1 plaça de personal funcionari tècnic treballador/a social i 1 plaça de personal laboral auxiliar administratiu/va.

L’aprovació del Compte General del pressupost del 2021 va aconseguir tots els suports.