Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

El ple aprova els pressupostos municipals de l’any 2024: increment de l’IBI, vocació social i comunitària i onze inversions

Aquest dimarts 17 d’octubre s’ha celebrat una sessió extraordinària del ple municipal per sotmetre a votació els pressupostos municipals de l’any 2024. El projecte presentat per l’equip de govern, que ha tirat endavant amb el suport condicionat del PSC i la negativa de JuntsxCat, ERC, PP i el regidor no adscrit, té uns comptes equilibrats entre ingressos i despeses de 12,5 milions d’euros, una xifra que augmenta en 1.797.422 euros en relació amb el pressupost del 2023. Aquests són els punts més destacats d’aquests comptes.

Increment de l’IBI

La memòria d’alcaldia argumenta que, donat el context econòmic actual (inflació, increment de preus de gas i llum i la caiguda d’ingressos de l’impost sobre la plusvàlua i de l’impost sobre construccions) s’ha hagut de fer un exercici de “responsabilitat”. L’alcalde, Isaac Salvatierra, defensa la pujada del tipus de gravamen de l’impost de béns urbans fins al 0,671% (fins ara estava al 0,538%) per millorar la salut financera local “sense comprometre polítiques públiques i projectes municipals essencials”. El batlle va dir durant el ple que el context econòmic, lligat a la dependència molt alta dels impostos volàtils, havia provocat una “tempesta perfecta” que els ha portat fins aquest increment:

 

Salvatierra va afegir que “la carpeta de revisar la pressió fiscal estava sobre la taula des de fa temps” i que havien escollit l’escenari que els semblava “més prudent”:

 

L'alcalde també va aclarir que aquest ajust també està pensat a mitjà termini. El maig del 2025 acaba el contracte de més volum que assumeixen els comptes municipals: el servei de neteja viària i recollida de residus. La nova licitació inevitablement farà augmentar el preu el servei, d’acord amb els costos actuals (el contracte és del 2015), només assumible amb un increment d’ingressos ad hoc:

 

En relació amb aquest increment, els ajuts a l'habitatge que recullen aquests pressupostos han augmentat un 19%, fins als 62.000 euros, "amb la voluntat d'ampliar els ajuts al pagament de l'IBI".

La inflació i l'increment de preus de gas i de llum també ha portat cap a un augment de la despesa corrent (capítols 1 a 5) del 6% respecte del 2023. Les despeses no financeres (capítols 1 a 7) augmenten en un 17% respecte a les previsions inicials del pressupost 2023. Les despeses financeres augmenten un 2,3%. Excepte els capítols 7 i 8, la resta del pressupost de despeses augmenta respecte a l'any 2023.

La manca de suport del regidor no adscrit, ERC, PP i JuntsxCat es deu en gran part a aquests increments de l'IBI i de la despesa. Albert Sales va qualificar de "desmesurada" la pujada de l'IBI i va criticar que l'ajuntament no fes "cap esforç per contenir la despesa":

 

També va retreure que es traspassés la càrrega fiscal a la població:

 

El portaveu d'ERC, Alex Van Boven, també va dir que el govern no havia fet "cap esforç en reduir les despeses", però que, en canvi, havia augmentat la pressió fiscal a la ciutadania:

 

Pel que fa al portaveu del PP, Diego Parra, va defensar que l’increment de preus que el govern argumentava que patia l'Ajuntament també havia arribat a les famílies, per això no entenien com, abans de fer quelcom tan “impopular” com pujar l’IBI, no havien intentat contenir despesa a través d’un pla de contingència:

 

Segons el popular, la pujada s'hauria d'haver fet de manera "paulatina":

 

Parra també va destacar que era la primera vegada que el PP votava en contra d'uns pressupostos:

 

La portaveu de JuntsxCat, Montse Torres, també va dir que l'Ajuntament hauria d'haver sigut "més sensible" a l'hora d'incrementar l'IBI i haver fet un pressupost "més auster":

 

Tot i no estar d'acord amb tot, des del PSC sí que van manifestar el seu suport als comptes municipals "per responsabilitat". Així ho va explicar el seu portaveu, Miquel Santiago:

 

Un suport, però, condicionat a incloure el seu programa de lluita contra el canvi climàtic i donar resposta a algunes reivindicacions de les associacions de veïns de Tiana:

 

Vocació social i comunitària

L'equip de govern defensa que els pressupostos tenen "una clara vocació social i comunitària" i aposten per la seguretat, l'economia local, l'educació i la cultura. La regidora de Drets Socials, Susanna Capell, va dir que tot i que aquest encara és un "pressupost hereu" ja mostra un petit canvi "de cap a on volem anar". Des del govern diuen que s'ha fet el possible per orientar els comptes cap a les polítiques i els objectius que conformaran el futur Pla d'Actuació Municipal (PAM):

 

Un PAM on el Diagnòstic de salut comunitària té un paper clau, incorporant un "canvi de mirada" basada en la promoció de la salut i la prevenció que connectarà totes les polítiques públiques municipals:

 

En aquesta línia, la portaveu de Junts per Tiana, Eulàlia Serrat, també va destacar en el seu discurs com aquests pressupostos suposaven el tret de sortida de les polítiques de l'agrupació d'electors:

 

Pel que fa a la despesa per programes, els Serveis de caràcter general, que aglutinen tot el gruix del funcionament de l’administració local, encapçalen el rànquing amb un 15,2% sobre el total de la despesa corrent. En segon lloc se situen les polítiques de Benestar Comunitari (espai públic, neteja, gestió de residus, enllumenat públic), amb un 13,8%. Les segueixen les polítiques d’Educació (12,3%), Habitatge i urbanisme (10,5%), Serveis socials i Salut (10,0%) i Seguretat (9,5%).

Font: Ajuntament de Tiana.

El capítol d'inversions recull 11 projectes que sumen prop d'1,4 milions d'euros

Tenint en compte la voluntat del govern de lligar els pressupostos amb el PAM, les 11 inversions previstes estan pensades amb una "visió de mandat". Això vol dir que es pressuposten ara per poder-les dur a terme amb temps suficient durant el mandat. Es finançaran a través de Capítol 9 (Passius financers), un capítol que recull el finançament de l’Ajuntament procedent de l’emissió de deute, préstecs rebuts, dipòsits i fiances rebuts.

Dels gairebé 1,4 milions que costaran aquestes inversions, prop de 1,2 milions provindran del Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona, que compta amb un tipus d’interès subvencionat. Un total de 133.950 euros corresponen a un préstec de la Caixa de Crèdit, també de la Diputació, amb un tipus del 0%. També s’incorpora un préstec de 79.200€ per fer front a la part de finançament municipal de les obres del carrer Matas (entre carrer Castellar i Enric Borràs) dins el Pla de Sostenibilitat Ambiental de l’AMB, sens perjudici que la font de finançament pugui variar un cop es generi crèdit provinent del romanent de tresoreria de la liquidació del Pressupost 2023. 

El regidor no adscrit, el portaveu d'ERC i la portaveu de JuntsxCat també es van manifestar en contra de l’endeutament per tirar endavant els projectes recollits a les inversions:

 

 

Modificacions de tres ordenances fiscals

El ple extraordinari també va incloure un segon punt per modificar l'ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals i les ordenances fiscals de l'IBI i la plusvàlua per a l’exercici de 2024. JuntsxCat, ERC, PP i Sales van votar en contra i el PSC es va abstenir.

Segons recull la memòria d'alcaldia, les modificacions que es proposen a les ordenances fiscals van destinades, d’una banda, a incorporar modificacions en la gestió de les figures contemplades, la seva actualització normativa o bases de referència, com és el cas de l’impost sobre construccions, i també a garantir la suficiència financera de la corporació.

Destaca la modificació de l’ordenança reguladora de l’Impost sobre béns immobles per recollir tots els casos d’instal·lació d’energia renovable, ja sigui d’aprofitament tèrmic de l’energia solar o bé per instal·lació fotovoltaica, individual o col·lectiva, en règim d’autoconsum amb excedents i limitar la bonificació a fi que el benefici fiscal no superi el cost de la instal·lació. En cap cas l’import total bonificat (sumant els tres períodes) podrà excedir del 50% del cost de la instal·lació. En tots els casos, la bonificació màxima de la quota íntegra serà de 300€.