Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

El ple celebra el sorteig de les meses electorals per a les eleccions generals del 28A

El ple del mes d’abril ha començat amb el sorteig dels membres de les meses electorals per a les eleccions generals del 28 d’abril. Els tianencs i tianenques que hagin sortit escollits com a presidents, vocals o suplents rebran una notificació durant els tres dies següents al sorteig.

Juntament amb la notificació s’enviarà un Manual d’Instruccions destinat a resoldre tots els dubtes sobre la seva tasca. Les funcions bàsiques de la Mesa electoral, formada per un president i dues vocals, són presidir l’acte de la votació, controlar el desenvolupament de la votació i realitzar el recompte i escrutini posterior.

Un cop rebuda la notificació, els designats com a president i vocal disposen d’un termini de set dies per al·legar, davant de la Junta Electoral de Zona, qualsevol causa justificada i documentada que impedeixi l’acceptació del càrrec. La Junta resoldrà en el termini de cinc dies i comunicarà la substitució, si escau, al primer suplent.

Per conèixer més sobre les funcions dels membres de la Mesa, la pàgina web esPublico ha habilitat un seguit de recursos informatius, com aquests vídeos sobre el desenvolupament de la jornada i el posterior escrutini.

Per a les eleccions generals Tiana disposarà de 13 meses electorals, repartides en 5 col·legis electorals:

Secció 1. Can Baratau (3 meses) 1.823 censats

Secció 2. Catequística (4 meses) 1.677 censats

Secció 3. Escola Tiziana (2 meses) 959 censats

Secció 4. Centre Cívic l’Escorxador (2 meses) 1.330 censats

Secció 5. Escola Lola Anglada (2 meses) 925 censats

En total, 6.714 tianencs i tianenques estan cridats a votar el pròxim 28 d’abril.

Constitució del nou Ajuntament a la Sala Albéniz

Durant el ple municipal també es va aprovar una proposta d’acord per realitzar el ple extraordinari del 15 de juny a la Sala Albéniz, on es constituirà el nou Ajuntament i s’oficialitzarà el nou equip de govern després de les eleccions municipals del 26 de maig.

Així doncs, l’acte es mourà de la Sala de Plens fins al Casal per acollir a tot el públic que vulgui assistir al ple extraordinari, disposant d’una major capacitat i infraestructura que en anys anteriors.