Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

El ple desestima el recurs de reposició presentat contra l’adjudicació del servei de bar del Casal

El ple municipal celebrat aquest dimarts 5 de març ha desestimat, amb els vots a favor de Junts per Tiana, els vots en contra de PSC, Junts per Catalunya i el regidor no adscrit, i l’abstenció de PP i ERC; el recurs de reposició formulat per un dels ofertants contra l’acord de ple del passat 12 de desembre referent a l’adjudicació de la concessió d’ús i explotació per a la prestació del servei de bar del Casal.

Segons consta al recurs presentat en data 8 de gener, el sol·licitant manifestava la seva disconformitat amb “la valoració de determinats criteris del plec” i “la designació i composició del comitè d’experts” i demanava que s’anul·lés l’acord de ple, que s’ordenés la verificació de la proposta de puntuació amb un increment de 6 punts a la valoració de l’oferta del recurrent i la suspensió de l’execució de l’acord recorregut, és a dir, el cessament temporal de la seva eficàcia.

Tal com va explicar l’alcalde durant el ple, la presentació d’aquest recurs ha suposat que la prestació del servei de bar del Casal no hagi pogut començar a funcionar. “Amb l’endarreriment de la posada en marxa del Casal qui perden són els veïns i veïnes de Tiana”, va dir:

 

El batlle també va tornar a defensar els criteris recollits en el plec de condicions, que valoren l’oferta cultural i no donen tot el pes a l’oferta econòmica. “El Casal no és un bar i ja està, fa la funció d’ateneu”, va argumentar:

 

En aquest punt, Salvatierra va revelar que “l’anterior concessionari tenia un deute d’uns 90.000 euros amb l’Ajuntament i justament argumentava que el cànon era massa alt (3000 euros al mes)”:

 

Durant la pandèmia, els bars i restaurants van haver de tancar durant uns mesos. És per això que, de manera extraordinària, es va deixar de pagar el cànon, però, segons expliquen des del consistori, l’anterior concessionari portava sense pagar des del segon trimestre del 2021, quan ja estava aixecada la suspensió. Des de l’Ajuntament ja han reclamat el deute, un total de 74.116 euros, que no és el 100%. Ara, l’anterior concessionari té uns terminis per pagar-lo.

L’alcalde va acabar dient que al govern “li és absolutament indiferent qui s’emporti la licitació” però que, en canvi, “a alguns grups els he vist molt preocupats defensant una de les ofertes” i va criticar que els anteriors governs haguessin permès que el bar del Casal funcionés “amb un contracte caducat des del 2013”:

 

El regidor no adscrit, Albert Sales, va respondre que el que defensaven era “un procediment just, no a un licitador en particular” i va afegir que no estava d’acord amb les conclusions de l’informe de secretaria:

 

 

Per la seva banda, el portaveu del PSC, Miquel Santiago, va afegir que no entenien que s’hagués trigat tant a fer aquest informe:

 

El portaveu d’ERC, Alex Van Boven, també va negar que defensessin a un licitador en particular i que el que havien fet era “vetllar pel bon procediment de tota la licitació”:

 

El portaveu del PP, Diego Parra, va demanar garanties per tothom, tant per l’adjudicatari, la persona que ha presentat el recurs, l’Ajuntament i el poble; i va afegir que aquest cas hauria de servir per reflexionar “si estem fent bé aquestes licitacions”:

 

La portaveu de Junts per Catalunya Tiana, Montse Torres, va dir que ells ja van advertir des del principi que no estaven d’acord en com s’havia plantejat el plec de clàusules. “Alguna raó devíem tenir quan la cosa ha anat tan malament”: