Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

El procés d’adjudicació dels pisos de lloguer social dels Vessants II arriba a la seva fase final

Can Riera ha acollit aquest dijous 2 de juny el sorteig davant notari dels 17 pisos de lloguer social dels Vessants II. En total, hi havia 85 possibles adjudicataris repartits entre les llistes A, B i C.

La Llista A, formada per un total de 78 sol·licitants, estava formada per les unitats de convivència que tinguessin uns ingressos anuals inferiors a 32.000 euros. La Llista B, que comptava amb 6 sol·licitants, incloïa a les unitats de convivència que superessin aquesta xifra.

Per últim, la Llista C, que tenia 1 sol·licitud, tenia en compte a les persones que tinguessin una condició legal de persona disminuïda amb mobilitat reduïda i necessitats d’habitatge adaptat, ja que un dels 17 pisos que s’han adjudicat ho és.

El pis de la llista C, com que només comptava amb una sol·licitud, es va adjudicar a l’única persona que l’havia demanat. La resta, però, es van repartir entre els integrants de la llista A traient, d’una en una, les butlletes de l’urna que contenia el nom dels adjudicataris i la de l’habitatge corresponent. Un cop adjudicats, es va fer una llista d’espera amb la resta de sol·licitants i els de la llista B.

Aquesta mecànica es va dur a terme en dues ocasions, una per repartir els pisos amb una ràtio màxima de 3 persones, que eren 12 habitatges, i una altra per repartir els que tenien una ràtio de 3 a 4 persones, que n’eren 4.

Ara, un cop realitzat el sorteig, comença la fase de verificació. Les persones seleccionades no seran adjudicatàries dels habitatges fins que no acreditin que continuen complint els requisits establerts per a la inscripció al Registre de Sol·licituds d’Habitatge amb Protecció Oficial i per prendre part en aquest procés de selecció.

Per comprovar-ho, l’Ajuntament de Tiana farà un requeriment en el termini màxim de quinze dies hàbils posteriors a la publicació de les llistes dels adjudicataris provisionals. Els adjudicataris disposaran d’un termini de deu dies hàbils a comptar des del requeriment per acreditar els requisits.