Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

La Generalitat, finalment, amplia les beques menjador pels alumnes del Maresme

Tots els alumnes del Maresme que compleixen els requisits econòmics rebran beca de menjador escolar. La Generalitat ha ampliat a més de 2 milions i mig d’euros l’ajuda econòmica, per tal que es pugui atendre totes les famílies des del Consell Comarcal. Ha augmentat aquesta dotació en més de 700 mil euros des de la inicial. Amb aquests diners es podrà ajudar aquelles famílies que havien quedat fora de la beca o que n’havien rebut menys de la meitat. Totes aquestes viuen per sota l’índex de renda de suficiència de Catalunya, incrementat en 1000 euros per cada membre de la unitat familiar.

Aquesta dotació econòmica era, segons la consellera de Benestar del Consell Comarcal del Maresme, Neus Serra, un compromís que tenia la Generalitat de Catalunya. Unes negociacions que Serra afirma: “No ha estat fàcil”.

 

Fotografia del servei de menjador que ofereix el Consell Comarcal del Maresme
Fotografia del servei de menjador que ofereix el Consell Comarcal del Maresme

En total rebran la beca menjador més de 4.400 alumnes, gairebé 1000 més que durant el curs passat.

 

Les beques menjador a Tiana

La Consellera de Benestar del Maresme afirma que a Tiana s’han cobert el 91% de les sol·licituds d’ajudes per dinar a l’escola. De les 32 famílies que ho van demanar, 28 han rebut aquestes beques. Neus Serra explica que s’ha pogut ajudar als alumnes que més ho necessiten.

 

El servei de menjador escolar

El menjador escolar és un servei que permet conciliar els horaris laborals de les famílies. Aquest s’ha d’entendre com un espai, també, de lleure educatiu que vol fomentar la salut, els hàbits i els valors socials. El Consell Comarcal del Maresme s’encarrega d’oferir aquest servei a tots els centres docents de la comarca. És qui gestiona, per tant, aquestes beques.