Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

Prohibit fer foc al bosc a partir de demà

La prohibició de fer foc en terrenys forestals sense autorització entra en vigor aquest dissabte i s’estendrà fins el 15 d’octubre. Segons el decret 64/1995, en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d’espècies arbraries, i en la franja de 500 metres que els envolta no està permès encendre foc sigui quina sigui la finalitat. Especialment, recorda el Departament d’Agricultura, no es poden cremar restes de poda i aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineries, ni marges pròxims a zones forestals sense una autorització expressa de la Generalitat. A les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, només es podrà fer foc si s’utilitzen barbacoes d’obra amb mataguspires.

També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l’inici d’un foc; llançar coets, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Durant aquest període, per obtenir autoritzacions en zona forestal i la franja de 500 metres que l’envolta, cal presentar-les a les oficines del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. La normativa també preveu que per a l’eliminació de restes vegetals i de poda procedents de treballs agrícoles es puguin presentar sol·licituds als ajuntaments, de manera que els pagesos han de fer un únic tràmit amb el seu consistori i no desplaçar-se fins a la capital de comarca.

Gairebé 70 incendis a Catalunya un d’ells a Tiana.
Aquest 2014, des de l’1 de gener fins avui, hi ha hagut a Catalunya 69 incendis forestals que han cremat 35 hectàrees forestals.  Entre ells el que va succeir a Tiana el 26 de gener i que va cremar 7 hectàrees, el que suposa un 20% de tota la massa forestal cremada a Catalunya al llarg del 2014

Foc Tiana Dia-46-
Imatge de la zona cremada el 26/01/14 a Tiana

Aquest hivern s’ha implantat un nou sistema de gestió de les comunicacions de crema que cal presentar als ajuntaments per poder realitzar-ne durant el període comprès entre el 15 d’octubre i el 15 de març.

Aquest nou sistema utilitza la plataforma EACAT per a l’enregistrament de les dades dels titulars de les comunicacions a la sala central de comunicacions del Cos d’Agents Rurals. Des d’aquesta sala, en el cas de condicions meteorològiques adverses, es comunica la suspensió de les autoritzacions als seus titulars amb l’enviament de SMS.

Aquest sistema s’ha implantat a 869 municipis (94% del total) i ha facilitat la tramitació de 77.816 comunicacions de crema. La comarca que més comunicacions de crema ha realitzat entre el 15 d’octubre i avui és el Vallès Oriental, amb 6.385, seguida del Baix Ebre i el Bages. Per municipis, Tortosa és on més comunicacions s’han registrat seguit de Lliçà d’Amunt, el Perelló, Roquetes i Vallirana.