Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

L’Ajuntament de Tiana exposa al públic les llistes del cens electoral de cara al 12M

A partir d’aquest dilluns 25 de març, i durant una setmana, l’Ajuntament de Tiana tindrà les llistes del cens electoral exposades al públic, d’acord amb l’establert a l’article 39 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG). Aquest cens serà el que s’utilitzarà de cara a les eleccions al Parlament de Catalunya que es celebraran el 12 de maig, és per això que s’estableix un termini d’exposició al públic, comprès entre aquest dilluns i el següent, l’1 d’abril.

Durant aquest període es podran formular reclamacions sobre la inclusió, exclusió i modificació de dades personals que afectin el dret de sufragi actiu.

A més, les persones que ho necessitin ja poden sol·licitar el vot per correu anant a qualsevol oficina de Correus o de manera telemàtica a través de la seva pàgina web si es té DNI electrònic o certificat digital. La pròxima data clau serà la del sorteig públic dels membres de les meses electorals, que s’haurà de fer entre el 13 i el 17 d’abril.

La campanya electoral començarà la mitjanit del 25 al 26 d’abril.