Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

L’Ajuntament explica la situació econòmica més “positiva” del mandat

La sessió pública de l’Ajuntament sobre la situació econòmica ha començat amb semàfors. Una imatge que ha comparat l’evolució dels darrers anys: on s’hauria passat d’uns semàfors en vermell, que han passat pel taronja i que, en l’actualitat, s’estarien convertint al verd.

 

El semàfors de l'exposició
El semàfors de l’exposició

L’estat econòmic de l’Ajuntament de Tiana és solvent. Ha acabat el 2013 amb gairebé 1 milió i mig d’euros d’estalvi. Una situació que permetria pagar els proveïdors i fer front al pagament dels préstecs a llarg termini. Aquesta és una de les dades principals que s’han explicat aquest dijous durant la sessió pública. Segons el govern, aquests resultats garanteixen una estabilitat pressupostària que s’havia perdut l’any 2008.

 

Aquest dijous, el govern ha insistit en una de les explicacions més conegudes del seu mandat en matèria econòmica: “sense recursos extraordinaris, el govern no posa en funcionament actuacions extraordinàries”. Expliquen que això hauria comportat un endarreriment en algunes execucions urbanístiques, a l’espera de subvencions.

Seria, també, la primera vegada, des de fa 8 anys, que l’Ajuntament pot començar a finançar inversions amb recursos propis.

L’alcaldessa de Tiana, Esther Pujol, ha afirmat que aquesta sostenibilitat econòmica és la millor defensa contra la reforma dels governs locals, impulsada pel PP. Una mesura que s’ha criticat per part de l’Ajuntament. Pujol creu que impediria seguir prestant serveis a les persones.

Precisament, durant la sessió pública, el govern ha assegurat que les persones han estat una de les prioritats del mandat. El serveis dirigits cap a les persones formarien el gruix de la despesa de l’Ajuntament. Són, doncs, les polítiques educatives, la promoció social, la seguretat i la millora de la qualitat urbana. Una altra de les grans parts de les inversions locals anirien destinades al territori: habitatge, urbanisme i medi ambient, entre d’altres.

quesito

Aquesta ha estat la tercera trobada del govern amb la ciutadania per explicar la situació econòmica. Una sessió on hi ha assistit uns 50 veïns del poble i que no ha comptat amb gaire intervencions per part del públic.

DSC05938

El públic assistent
El públic assistent

 

Resultat pressupostari

Aquest 2013 l’Ajuntament ha tancat l’any amb superhàbit. Concretament amb més d’un milió d’euros. Aquesta seria la diferència positiva entre els ingressos que ha rebut i el que ha hagut de pagar.

Segons ha informati el govern, aquest Ajuntament va estar en situació de dèficit l’any 2009 i des del 2010 té aquesta xifra en positiu.

 

Endeutament

L’endeutament és una altre dels indicadors sobre la situació econòmica dels ajuntaments. En aquest moment, l’Ajuntament de Tiana deu a les entitats financeres un 76% dels diners corrents que ingressa cada any. Concretament deu més de 6.700.000 euros. Això és aproximadament un 9% menys que l’any 2012, quan l’endeutament era de gairebé 7 milions i mig d’euros. L’actual, seria un endeutament moderat, amb condicionaments futurs suportables.

El percentatge d’endeutament, però, no permet a l’Ajuntament demanar més préstecs a bancs o caixes, sense autorització de la Generalitat. Es calcula, però, que aviat ja es podrà fer, s’ha d’arribar al 75%, només un punt menys.

Aquest dijous s’ha explicat que un dels anys més crítics dels darrers temps a Tiana va ser el 2008. L’Ajuntament va passar de deure 2 milions i mig a deure’n gairebé 7. Amb un percentatge del 99%. Això va ser amb l’anterior govern. L’any amb més deute d’aquest mandat ha estat el 2012. És conseqüència del préstec que es va demanar per fer front al pagament dels proveïdors.

gràfica2

 

La solvència (el romanent)

L’estat de l’Ajuntament de Tiana és de solvència. Això es coneix gràcies a un indicador anomenat Romanent. Aquest es troba calculant la diferència entre els diners que té dipositats l’Ajuntament en bancs i caixes, els diners que es deuen a aquesta administració i restant-li els deutes que té l’administració local amb proveïdors.

Els últims dos anys, aquesta administració ha tingut un saldo positiu. El 2013 s’ha acabat amb un estalvi de gairebé un milió i mig d’euros.

L’Ajuntament està obligat a destinar aquest resultat positiu a l’amortització del deute. Això servirà, doncs, per reduir-lo i, a la vegada, per baixar els interessos.

Segons el govern, la situació encara era més complicada al 2011 i els anys anteriors. El resultat d’aquest indicador era negatiu i per tant, l’Ajuntament es trobava en suspensió de pagaments.

gràfica1

 

Les previsions de futur

Avui durant la sessió pública l’Ajuntament també s’ha volgut parlar del futur econòmic. Si aquesta administració no demanés més crèdits, es calcula que al 2016 es podria baixar l’endeutament a un 52%. Això serien més de 4 milions i mig de deute.

Respecte el 2014 es preveu haver amortitzat el deute, que es revisin els sistemes de subvencions, que es pugui congelar l’impost de l’IBI i que es puguin crear aliances territorials per fomentar, per exemple, l’ocupació. Aquestes serien algunes de les mesures.

gràfica3