Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

L’Ajuntament redactarà un pla especial per protegir i recuperar els ambients urbans del centre històric de Tiana

L’alcalde de Tiana, Isaac Salvatierra, ha signat aquest divendres 5 d’abril el decret per iniciar els tràmits per a la formulació del Pla Especial per a la Protecció dels Ambients Urbans del Nucli Antic de Tiana i per a la modificació puntual del Pla Especial de Protecció i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Tiana. En una roda de premsa celebrada aquest mateix divendres, minuts després de signar el decret, el batlle ha explicat que l’objectiu d’aquestes dues iniciatives és protegir i recuperar el centre històric del poble tot vetllant perquè les actuacions que es facin en l’espai públic i en les edificacions públiques i privades del nucli antic mantinguin les referències històriques:

 

“La preservació i millora del nucli antic, del centre històric del nostre poble, és un mandat popular”, ha justificat l’alcalde:

 

La zona inclosa dins del nucli antic és la compresa des del carrer Jaume Amat fins a l’església de Tiana, i des de la Riera de Tiana fins als carrers Lola Anglada i carrer de les Flors. El decret també inclou la suspensió per un any de llicències d’obres menors en tota aquesta zona per a tots aquells aspectes relacionats amb la protecció dels ambients urbans, com ara la rehabilitació o pintat de façanes o la retolació exterior:

 

També se suspèn per un any l’atorgament de llicències d’enderroc; d’obra nova; d’ampliació, de reforma estructural que afecti els elements actualment catalogats o d’ocupació dels espais lliures en les parcel·les que estiguin protegides en les fitxes del Catàleg i que alhora estiguin incloses dins l’àmbit d’actuació proposat per la redacció del nou Pla Especial de Protecció dels Ambients Urbans del Nucli Antic de Tiana.

Aquesta suspensió afecta 26 cases catalogades del centre històric, entre les quals es troba Can Fatjó. La Plataforma de defensa del patrimoni de Tiana va obrir el passat mes de març un Change.org demanant la protecció d’aquesta casa modernista que data de 1893 davant “la imminent venda de Can Fatjó a un fons especulatiu immobiliari”, ja que la construcció d’un bloc d’habitatges podia comportar “la desaparició de tots els elements del jardí i la pèrdua d’un conjunt arquitectònic d’alt valor al centre de Tiana.”

Els treballs per a la redacció i modificació dels dos documents urbanístics s’han encarregat a l’arquitecte Xavier Soriano i a l’advocat Salvador Milà. Aquest últim també ha estat present a la roda de premsa:

 

Salvatierra ha afegit que volen que tot aquest procés de redacció i tramitació dels dos documents que ve ara “sigui un procés obert i transparent” en què es demanarà especialment la col·laboració d’arquitectes del poble per definir com han de ser els ambients urbans del nucli antic reflectits al nou pla especial: