Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

L’Associació de Llars d’Infants de Catalunya presenta un recurs contra la licitació de l’escola bressol

L’Associació de Llars d’Infants de Catalunya ha presentat un recurs al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic contra la licitació de l’escola bressol municipal per incloure en el plec de condicions la millora de les condicions salarials de les treballadores. La patronal al·lega que l’Ajuntament s’ha extralimitat en les seves funcions i detallen que “els òrgans de contractació, als plecs reguladors de les contractacions públiques, no poden ni han de regular obligacions i drets en matèria laboral, atès que suposa excedir-se de l’àmbit propi de regulació administrativa”.

La regidora d’Educació, Eulàlia Serrat, explica que, amb aquest recurs, el consistori es veu obligat a retirar i suspendre la licitació que s’havia aprovat per ple. Això comportarà una pròrroga forçosa de la qual estava vigent fins ara. Serrat, però, assegura que aniran fins al final per garantir la millora laboral de les treballadores i presentaran l’informe contra el recurs. “La nostra intenció per una convicció política, que és que els treballadors del sector que sigui mereixen unes condicions dignes, és arribar fins al final”, manifesta.

 

Una vegada presentat aquest informe, però, poden trigar fins a un any en rebre una resposta. Això vol dir que el pròxim curs escolar la situació es mantindrà com fins ara.