Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

L’ATM anuncia la compensació dels títols mensuals i trimestrals que no s’han pogut utilitzar durant l’estat d’alarma

L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha anunciat aquest divendres que a partir de l’1 de juliol s’iniciarà el període de compensació dels títols mensuals i trimestrals que no s’hagin pogut utilitzar durant el confinament.

L’ATM calcula que hi ha uns 600.000 títols a compensar que no es van poder utilitzar durant l’estat d’alarma i que han caducat sense haver-los pogut aprofitar. La recuperació dels viatges perduts es podrà fer a través de dues vies.

La primera via està destinada a les persones que ja havien estrenat un títol integrat abans del 14 de març i a les quals els hi ha caducat sense haver-la pogut utilitzar en cap moment del confinament.

En aquest cas, el sistema de compensació consistirà a introduir la targeta caducada a partir de l’1 de juliol en qualsevol màquina validadora d’accés a la xarxa de transport. Automàticament, recuperarà tots aquells dies que no va poder utilitzar des del 14 de març.

Per exemple, en el cas dels títols mensuals (T-usual, T-grup i T-familiar), el requisit perquè es produeixi l’ampliació automàtica és que el títol no es fes servir entre el 14 de març i l’11 d’abril. En el cas dels títols trimestrals (T-jove, T-trimestre i T-70/90), el requisit és que no s’hagi fet servir entre el 14 de març i el 10 de juny.

La segona via va dirigida a les persones que sí que han utilitzat els títols durant algun moment del confinament per motius laborals o de serveis essencials. De forma telemàtica, hauran d’omplir un formulari que permetrà analitzar, cas per cas, el dret de compensació.

El formulari demanarà, entre altres coses, la imatge del títol a compensar per ambdues cares amb l’objectiu d’obtenir les dades precises d’utilització i documentació personal i laboral que justifiqui la pertinença a un servei essencial.

Un cop valorat el dret a compensació i els dies que s’han de compensar, l’ATM generarà un abonament, que s’haurà d’anar a buscar a partir de l’1 de setembre a un punt de recollida a triar, que incorporarà viatges il·limitats pel nombre de dies que es determini en cada cas. Aquests títols tindran una validesa fins al 31 de març de 2021.

Tant l’ampliació automàtica com la compensació via formulari es podran realitzar durant tot el 2020.