Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

Les subvencions protagonitzen un dels últims plens

3 punts sobre subvencions. Aquest serà un dels temes principals d’un dels últims plens municipals. La sessió ordinària, que se celebrarà el proper dimarts 7 d’abril, vol aprovar les bases específiques i la convocatòria de les subvencions per a l’any 2015. Concretament per a les que fan referència a les AMPA’S de les escoles de primària, a les activitats culturals, socials i a les activitats esportives.

Sobre les AMPA’S també hi ha un altre punt a l’ordre del dia. La regidoria d’ensenyament i les AMPA’S de les escoles de primària han elaborat una proposta de conveni que vol regular les relacions i la col·laboració econòmica entre les dues parts. “Per les diferents accions que realitzi cada una de les associacions de pares i mares de les escoles per afavorir la qualitat educativa, el suport a projectes educatius i l’aportació de nous recursos”, afegeix el text que es portarà a votació.

 

Altres punts del ple d’abril

Un altre dels temes dels quals es parlarà és la comunicació. Els grups municipals hauran de votar la proposta del Consell Consultiu i Assessor dels Mitjans de Comunicació Municipals. Es tracta d’una modificació del Reglament del Servei Institucional de Comunicació de Tiana, que es va apropar l’any 2010. El que es vol aprovar és la incorporació dels mitjans institucionals dins els temes a tractar per part del Consell de Comunicació, que fins ara només s’hauria centrat en la ràdio municipal. “El mateix consell de comunicació audiovisual, serà també el consell del servei institucional de comunicació amb caràcter consultiu i assessor”, diu la proposta.

La sessió d’abril també donarà a conèixer l’empresa que s’encarregarà de gestionar la deixalleria del poble. “La millor classificada”, després del període de presentació d’ofertes, ha estat “Tractament i selecció de residus S.A”.