Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

L’oposició critica l’augment de les dietes dels regidors i regidores

El primer ple de la legislatura ha presentat de manera oficial el cartipàs del nou equip de govern, amb la distribució de càrrecs i funcions entre els 6 membres -> https://create.piktochart.com/output/39774966-infografia-nou-equip-de-govern

Un ple on també s’ha tractat una proposta d’acord sobre les retribucions i dietes dels regidors i regidores del consistori que ha causat crítiques per part de l’oposició. El motiu, l’augment de les dietes respecte a l’anterior legislatura.

La proposta diu que l’alcaldessa, Marta Martorell, i el Regidor amb delegació especial de diverses matèries de l’Àrea de Presidència, en Jaume Darbra, establiran les seves funcions sota el règim de dedicació parcial “per ser necessària una presència efectiva a l’Ajuntament amb caràcter continuat, periòdic i habitual”.

Això significa que rebran unes retribucions en 14 pagues (12 mensualitats i dues pagues al juny i al desembre) i estaran donats d’alta en el règim general de la Seguretat Social:

 

Tal com es recull en la proposta d’acord, el càrrec d’Alcaldia, amb una dedicació de 28 hores setmanals, percebrà una retribució anual bruta de 35.800 euros. Tal com afirma la mateixa alcaldessa, aquest serà el seu sou i no cobrarà dietes d’altres institucions. En el cas de fer-ho, assegura, els utilitzaria per fer un donatiu. Segons el Reial Decret llei 24/2018, de 21 de desembre, el topall actual d’una població com Tiana, entre els 5.000 i els 10.000 habitants, és de 47.759,30 euros.

Si ho comparem amb altres municipis propers que entren dins d’aquest espectre, tal com recull el seu portal web, trobem que l’alcalde d’Alella, amb 9.700 habitants, cobra 45.000 euros bruts anuals. L’anterior alcaldessa de Cabrils, amb 7.300 habitants, cobrava 35.028,70 euros anuals; mentre que la nova alcaldessa de Vilassar de Dalt, un poble amb 9.000 habitants, cobra 37.026,41 euros anuals.

Pel que fa al regidor Jaume Darbra la seva dedicació serà de 13 hores setmanals i la retribució anual bruta serà de 16.000 euros. La resta de regidors i regidores percebran dietes d’assistència per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació de què formin part.

Unes dietes que han augmentat però que, tal com explica l’alcaldessa, Marta Martorell, retornen a valors similars als de 2007-2008, abans que comencés la crisi, gràcies a l’actual sanejament dels comptes de l’Ajuntament:

 

Aquesta taula comparativa mostra el canvi respecte al 2008 i respecte a l’anterior legislatura:

Si calculem l’increment en % de les dietes, trobem que, en el cas de l’assistència als plens, han augmentat un 11,66% respecte l’any 2008 i un 44% respecte l’anterior legislatura. Dins d’aquest òrgan també estan inclosos els plens extraordinaris. Pel que fa a la Junta de Govern Local, l’increment ha sigut del 10%, en el primer cas, i del 28% en el segon.

Les dietes de la Junta de Portaveus, que es podrà convocar un màxim de sis sessions l’any, han incrementat un 20% respecte a la legislatura anterior. Abans del 2016 aquest òrgan no existia.

Pel que fa a les Comissions Informatives, s’han seguit les recomanacions de l’Oficina Antifrau sobre que qualsevol càrrec públic que assisteixi a un òrgan col·legiat ha de cobrar el mateix, igualant la dieta de les comissions entre presidència i vocalia.

Per últim, la subvenció dels grups municipals ha retornat a les xifres del 2008, incrementant-se un 11% respecte a l’anterior legislatura. Amb la modificació, Junts per Tiana obtindria 1800 euros anuals, Esquerra Tiana 1500 euros i el PSC Tiana i Junts per Catalunya Tiana 800 euros.

Així doncs, tenint en compte les xifres actuals, així es repartirien les dietes entre els regidors i regidores:

Davant d’aquest augment, el primer grup a intervenir va ser el PSC, que va recordar que els seus companys de l’anterior legislatura, que formaven part de l’equip de govern, no van tenir sou. El seu portaveu, Albert Sales, va dir que consideraven que no s’havia de portar un tema com aquest en el primer ple, i menys amb els pressupostos prorrogats. També va proposar obrir una comissió d’estudi sobre aquest assumpte:

 

El portaveu de Junts per Tiana, Isaac Salvatierra, també va manifestar la seva sorpresa pel fet d’incloure el punt de les retribucions i dietes en el primer ple, assegurant que era “un canvi molt important en la tradició d’aquest ple”:

 

L’alcaldessa defensa que les retribucions i dietes s’han de regular durant els primers 30 dies de la legislatura, tal com han fet altres Ajuntaments. Respecte als pressupostos prorrogats, espera poder solucionar-ho al setembre:

 

La proposta de la comissió també va ser secundada per Junts per Tiana. Salvatierra va defensar que a l’inici de l’anterior mandat ja havien demanat tenir un debat sobre el sistema de retribucions i dietes actual:

 

Per la seva banda, l’alcaldessa, Marta Martorell, va prendre nota sobre la comissió d’estudi, assegurant que estava d’acord a dir que el debat era necessari:

 

Finalment, la proposta es va acabar aprovant amb els vots positius d’Esquerra Tiana i Junts per Catalunya, l’abstenció del PSC i la negativa de Junts per Tiana. Ara, el pròxim pas és la comissió d’estudi per debatre entre tots els grups municipals sobre aquest assumpte:

 

Audiències públiques

El ple del dimarts també va incloure un punt on es buscava establir una audiència pública, que ara per ara no està regulada formalment, destinada a celebrar-se mitja hora abans del ple mensual per tal que la ciutadania pugui preguntar sobre qualsevol tema, estigui o no inclòs a l’ordre del dia del ple. Fins i tot, explica l’alcaldessa, es podrien arribar a fer audiències públiques destinades a un tema en concret, si fos necessari.

La proposta d’acord també es va aprovar amb els vots d’Esquerra i Junts per Catalunya Tiana, l’abstenció del PSC i la negativa de Junts per Tiana, que la van considerar poc treballada.

Tal com explica la mateixa alcaldessa, aquestes audiències públiques entren dins de la filosofia de Govern Obert que busquen, basada en tres eixos: participació ciutadana, transparència i comunicació. En relació a aquest últim, aquesta setmana han estrenat un canal de WhatsApp obert a la ciutadania per tal de respondre de manera més ràpida a les queixes, dubtes o suggeriments dels tianencs i tianenques.

 

Escolta el ple complet a l’ivoox de La Local: https://www.ivoox.com/38267731