Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

L’Associació FORGENDER SEAL concedeix a l’Ajuntament el distintiu per la igualtat de gènere

El passat 28 d’octubre, l’Ajuntament de Tiana va rebre el Distintiu per la igualtat de gènere, una certificació concedida per l’Associació FORGENDER SEAL que reconeix la implementació de la perspectiva de gènere en les polítiques municipals. La regidora d’Igualtat, Gemma Rosés, ho explica:

 

Per aconseguir aquesta distinció, des de la regidoria s’ha elaborat un pla de compromís amb accions pensades per desenvolupar-se al llarg dels pròxims dos anys:

 

Una altra condició indispensable era disposar d’un Pla d’Igualtat. L’aprovació, durant el ple municipal del passat mes de setembre, del II Pla d’Igualtat de gènere de Tiana ha sigut clau a l’hora d’aconseguir el distintiu:

 

El Pla d’Igualtat defineix un conjunt integrat i sistemàtic de polítiques transversals i mesures amb perspectiva de gènere que possibilitin que les dones i els homes del municipi puguin assolir el seu màxim potencial sense que es doni cap discriminació per raó de gènere. Les accions i objectius plantejats estan pensats per implantar-se en un període de quatre anys:

 

El Pla ha estat elaborat per la Fundació SURT i la Comissió Tècnica del Pla d’Igualtat, integrada per les persones membres del Consell d’Igualtat de Tiana.

Pla d’acció II Pla d’Igualtat de Gènere de Tiana de La Local – Ràdio Tiana