Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

Revetlla de Sant Joan 2020: Mesures de precaució i prevenció marcades per la Covid-19

La revetlla de Sant Joan sempre arriba acompanyada de mesures de precaució per evitar els accidents produïts pel mal ús del material pirotècnic. Enguany, a causa de la crisi sanitària pel coronavirus, es sumen les mesures destinades a la prevenció de contagis.

La Generalitat de Catalunya ha fet una campanya en aquesta direcció que es basa en la promoció d’un Sant Joan de caràcter familiar i amb grups reduïts, on es recomana que s’evitin les fetes multitudinàries.

Des del Departament de Salut s’ha posat èmfasis en portar la mascareta, rentar-se les mans, respectar la distància d’un metre i mig, no compartir beguda o menjar i la incompatibilitat entre els gels hidroalcohòlics i els petards, ja que són molt inflamables.

Ban municipal

Tenint en compte tot això, l’Ajuntament de Tiana, seguint les recomanacions de Protecció Civil, va publicar un ban municipal especificant què es pot fer i què no durant la revetlla d’aquest 2020.

En primer lloc, es recomana que, en cas de celebracions privades, es respecti la distància de seguretat o, si no es pogués mantenir, portar mascareta. Els grups han de ser d’un màxim de vint persones, excepte si són convivents.

En segon lloc, els establiments d’hostaleria i restauració han de mantenir un aforament interior del 50% i un aforament exterior del 75%, respectant la distància entre taules, que podran estar ocupades com a màxim per grups de 20 persones. A més, no està permès el ball amb interacció entre grups.

En tercer lloc, queda prohibit l’accés motoritzat o en grups de més de 20 persones al Parc de la Serralada de Marina, excepte les persones que hi resideixin.

En quart lloc, resta prohibit encendre foc, llançar focs d’artifici, coets i petards en zones no urbanes del municipi. En zona urbana es podrà fer sempre i quan es situïn a més de 500 metres de zona no urbana.

Per últim, pel que fa a les fogueres, enguany no es podran fer a espais considerats com a públics (parcs, places, etc.). Si es fan en solars, aquest haurà d’estar lliure d’herbes i bardisses. La grandària de la foguera haurà de ser petita, haurà d’haver-hi mitjans per apagar-la (galledes d’aigua, mànegues, extintors, etc.) i, en acabar, s’haurà de deixar completament extingida.

Recollida de la fracció resta

El dimarts 23 a la nit, durant la revetlla de Sant Joan, no hi haurà recollida selectiva de la fracció resta. Aquesta setmana es farà el dijous 25 en l’horari habitual. En canvi, el dimecres 24 sí que es realitzarà la recollida de l’orgànica seguint el calendari habitual.