Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

Tiana continua liderant el percentatge de recollida selectiva bruta a l’AMB

Tiana continua liderant el percentatge de recollida selectiva bruta a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) amb un 80,9%. Així ho confirma l’Informe ambiental de residus de l’any 2021 publicat per aquest mateix ens, que també situa el municipi entre les úniques 8 poblacions de la metròpoli que assoleixen l’objectiu de recollida selectiva del 55% fixat per al 2025.

L’informe indica que la variabilitat entre municipis va lligada a l’existència de sistemes de recollida amb un grau d’eficiència molt diferent. Entre les 8 poblacions que lideren el percentatge de recollida selectiva, el Papiol, Sant Just Desvern, Torrelles de Llobregat i Tiana han optat per nous models que individualitzen la recollida, com el porta a porta o els contenidors intel·ligents.

[destacat_dreta]Què és exactament la recollida selectiva bruta? Doncs, tal com explica la mateixa Agència de Residus, correspon als residus municipals que s’aporten als sistemes de recollida (contenidors, porta a porta, deixalleries, etc.) incloent els impropis, és a dir, els residus que no corresponen a la fracció objecte de recollida (orgànica, vidre, paper i cartró i envasos). La recollida selectiva neta descarta aquests impropis[/destacat_dreta]

Les normatives ambientals són cada cop més estrictes quant a l’assoliment dels objectius de recuperació i reciclatge dels residus municipals. La Unió Europea obliga els estats membres a reutilitzar o reciclar el 55 % dels residus l’any 2025 fins a arribar al 65 % el 2035.

A escala metropolitana, el Programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals 2019-2025 (PREMET25) té com a objectiu superar el 55 % de reciclatge l’any 2025, reduir els residus municipals i aconseguir la neutralitat en carboni del sistema metropolità de tractament de residus.

Pel que fa a les dades de generació de residus, aquest 2021 s’ha produït un repunt després de la davallada de l’activitat econòmica dels darrers dos anys per la covid, la parada d’activitat en el sector dels serveis i la irrupció del treball i l’estudi a distància. En total s’ha produït 1.478.128 tones, de les quals se’n van recollir selectivament un 38,1%.

Aquesta quantitat és lleugerament inferior a les 580.393 tones del 2020, any en què s’assolí un màxim històric de recollida selectiva del 38,4%. Si ens fixem en l’evolució del percentatge de recollida selectiva a Tiana, podem comprovar que l’any 2020 també es va assolir el màxim històric de recollida selectiva al municipi.

La generació de residus a l’AMB l’any 2021 va ser de 447,4 kg/hab. i any, xifra lleugerament superior respecte de l’any precedent (441,58 kg/hab. i any). Equival a una generació d’1,2 kg/hab. i dia.

De les fraccions bàsiques, el vidre continua sent la fracció amb més nivell de recollida selectiva neta amb el 60,8%, seguit del paper i cartró amb el 41,6%. Encara hi ha un llarg camí per recórrer amb els plàstics, metalls i mixtos (20,3%) i la fracció orgànica (34,9%).