Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

Tiana continua sent el segon municipi del Maresme amb menys taxa d’atur

L’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal ha publicat les dades d’atur del mes de maig. Tiana continua sent el segon municipi del Maresme amb menys taxa d’atur, el 6,09%, el que representa 238 vilatans en nombres absoluts. Només el sobrepassa Alella, amb el 5,89%.

Tiana ha patit una variació mensual de -3 persones, tot i que si es compara amb la variació anual, és a dir, la xifra del maig del 2018, l’atur ha incrementat en 2 persones.

En l’àmbit comarcal, la xifra de persones que cerquen feina ha encadenat successives baixades des del mes de febrer. Actualment, el nombre d’inscrits a les oficines d’ocupació és de 23.664 maresmencs, el que representa una taxa d’atur de l’11,51%. Això vol dir que el mes de maig ha tancat amb 503 persones menys inscrites.

En termes generals, l’atur masculí és menor que el femení, que ja representa el 57,63% del total de la població aturada. Pel que fa a l’edat, l’anàlisi de l’Observatori de Desenvolupament Local mostra com l’atur es concentra en el grup de persones de 55-64 anys (32,89%) i, majoritàriament, en les dones (60%).

L’atur també ha baixat en el conjunt de la província i de Catalunya en relació als dos períodes. El Maresme segueix tenint, però, una taxa d’atur superior a la provincial (10,12%) i la catalana (10,24%).