Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

Tiana tindrà beques menjador pròpies

El proper curs, els estudiants de primària podran sol·licitar les beques menjador complementaries que oferirà l’Ajuntament. Prèviament hauran d’haver sol·licitat les beques de la Generalitat que distribueix el Consell Comarcal del Maresme.

El regidor d’Educació, Jordi Gost, explica que des de l’Ajuntament es farà una valoració de la sol·licitud. En cas que es concedeixin les beques, aquestes seran complementaries però no sumatives. És a dir, una família que sol·licita una beca menjador al Consell Comarcal pot rebre, a Tiana, fins un màxim de 548,50€. El pressupost concedit depèn de si la família compleix les bases establertes. Si a un alumne li concedeixen el 50% de la beca, l’Ajuntament estudiarà el seu cas i, si és necessari, complementarà la beca del Consell Comarcal amb la que oferirà l’Ajuntament. El regidor d’Educació explica que oferiran aquesta línia de beques degut a la “necessitat actual de les famílies”. Fa uns anys ja s’havien concedit però es van treure, segons Jordi Gost, a causa de la suspensió de pagaments de l’Ajuntament.

 

Beques del curs 2014/2015

A finals del passat octubre, les famílies que havien sol·licitat la beca pel curs 2014/2015 van rebre l’ajuda. La Generalitat ha concedit 25 beques que pertoquen a 21 famílies. En total hi hagut 40 sol·licituds, algunes encara estan en llista d’espera i altres han estat denegades.

Menjador de l'escola Lola Anglada
Menjador de l’escola Lola Anglada

 

Com demanar la beca?

Les famílies podran fer les sol·licituds pel curs 2015/2016 a partir del mes de maig. Aquestes eren les bases per rebre la beca del Consell Comarcal d’aquest curs:

– Nens/es empadronats a Tiana, i escolaritzats en centres d’educació infantil de segons cicle, primària i/o secundària obligatòria del Maresme.

– Nens/es empadronats en una comarca diferent al Maresme però escolaritzats en el municipi de Tiana.

– Seran beneficiaris de l’ajut els alumnes dels quals els ingressos del nucli familiar estiguin per sota de l’IRSC “Índex de Renda de Suficiència de Catalunya”.