Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

Tiana tindrà plans d’ocupació propis

Tiana tindrà, aquest estiu, els seus propis plans d’ocupació. L’Ajuntament destinarà més de 20.000 euros a la inserció laboral de persones del municipi. Una de les maneres per fer-ho serà amb la contractació directa, des de la pròpia administració local. La oferta serà per als col·lectius més afectats per l’atur, com els majors de 45 anys, i per aquelles persones que hagin deixat de rebre prestacions i que necessitin ajudes de serveis socials. “És important prioritzar aquest col·lectiu perquè està en una situació d’inserció laboral complicadíssima”, ha explicat l’alcadessa de Tiana, Esther Pujol, que ha volgut afegir: “També és  important prioritzar el col·lectiu de dones. A Tiana i a la resta de Catalunya, les dones, sobretot de famílies monoparentals, són les que suporten les càrregues familiars i amb la dificultat de la conciliació de la vida laboral i personal”.

 

Una treballadora municipal
Una treballadora municipal

D’altra banda, l’Ajuntament també treballa per poder facilitar la contractació de persones de Tiana a les empreses i negocis locals. Seria la manera de donar possibilitats a altres perfils professionals. Això podria obrir les portes a quedar-se en aquest lloc de treball, en un futur.

 

5 ofertes laborals per part de l’Àrea Metropolitana i la Diputació

A banda d’aquests plans d’ocupació propis també hi ha els que arriben per part  de les administracions supralocals. En aquests moments, a Tiana hi ha una persona que treballa amb les brigades municipals i que està finançada per la Generalitat de Catalunya. A més d’aquesta plaça, tant l’Àrea Metropolitana de Barcelona com la Diputació aporten més de 20.000 euros l’any per contribuir en l’ocupació de Tiana. Aquestes últimes ajudes estan molt ben valorades per part de l’alcaldessa: “El govern de la Generalitat no aposta per l’ocupació de Catalunya i treu unes partides pressupostàries molt reduïdes. Són les administracions supralocals les que aposten pels joves i per les persones amb especial dificultat”.

 

Al web de l’Ajuntament s’anuncien, en aquest moment, cinc places noves que formen part d’aquests plans d’ocupació. Finançades per l’Àrea Metropolitana s’ofereix la contractació de dos peons de jardineria. Amb l’ajuda rebuda de la Diputació, l’Ajuntament, en canvi, ha decidit reduir els mesos de contratació i la jornada laboral proposada per poder contractar una persona més: de les dues previstes a tres. En aquest cas, s’ofereix plaça per un peó de paleteria i dues per peons bàsics de brigada.